Anmeld skade på varer købt med Nykredit kreditkort

Se, hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår der en skade på varer, som du har købt med Nykredit kreditkort.

Ved tyveri og beskadigelse af varer købt med Nykredit kreditkort (købsforsikring):

 • Ved tyveri anmeldes skaden straks til politiet og senest indenfor 48 timer (checkliste)
 • Udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til AIG sammen med original kvittering på købet og dokumentation for at genstanden er betalt med et Nykredit kreditkort.

Hent skadeanmeldelsesblanket.

Derudover skal du eftersende følgende dokumentation:

 • Ved tyveri eftersendes original politirapport
 • Hvis tyveri eller beskadigelse af varen er sket i forbindelse med overfald eftersendes en lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskrivelser omstændighederne ved overfaldet med dato og underskrift.

Ved skader ("funktionsfejl") på varer, der er dækket af den udvidede reklamationsret:

 • Kontakt AIG hurtigst muligt efter at være blevet klar over hvad det dækkede funktionssvigt, og inden du går videre med reparation.
 • Udfyld og indsend skadeanmeldelsesblandt til AIG.

Hent skadeanmeldelsesblanket.

Følgende dokumentation indsendes sammen med skadeanmeldelsesblanetten:

 • Købskvittering
 • Kortkontoudskrift, som viser, at varen er købt med kortet.

Ved anmeldelse af skade på motorkøretøj, hvor lejen er betalt med et Mastercard Platinum eller Visa Infinite:

Ved skade på motorkøretøj, forårsaget af andre end kortholder, anmeldes skaden straks til det lokale politi og senest indenfor 48 timer. Du må ikke acceptere et erstatningskrav, før dette er godkendt af AIG. I modsat fald risikerer du at skulle udrede en eventuel erstatning for egen regning uden mulighed for regres til AIG.

Udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til AIG sammen med originalt lejebevis/kontrakt.
Hent skadeanmeldelsesblanket.
Følgende dokumentation eftersendes:

 • Dokumentation for, at billejen er betalt med dit MasterCard Platinum-kort
 • Kopi af lejerens/førerens kørekort
 • Original reparationsregning/dokumentation fra udlejer med specifikation af krav
 • Kopi af biludlejningsselskabets skadeanmeldelse
 • Evt. politirapport.