Sygdom på rejsen

Hvis du i tilfælde af sygdom, tilskadekomst, rejseassistance og øvrige skader i udlandet får brug for akut hjælp, skal du hurtigst mulighed anmelde forsikringsskaden til:

SOS International a/s
Nitivej 6
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 7010 5050
Fax: +45 7010 5056
E-mail: sos@sos.eu

Sådan gør du:

  • Kontakt SOS International. Husk at have dit kortnummer på dit kreditkort klar. I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst vil SOS International stille økonomisk sikkerhed overfor læge eller hospital, såfremt dette er nødvendigt.
  • Gem alle kvitteringer for udgifter ved skaden (checkliste).
  • Ved hjemkomst udfyldes og indsendes skadeanmeldelse til AIG sammen med originale specificerede kvitteringer, kopi af politirapport samt evt. anden dokumentation, der er krævet i forsikringsbetingelserne.

Hent skadeanmeldelsesblanket.