Bestyrelse og revisionsudvalg - Nykredit Forsikring

Herunder kan du se en oversigt over medlemmer af bestyrelsen i Nykredit Forsikring.

Bestyrelse

Tommy Pedersen, formand
Jens Eghøj Nielsen, næstformand
Camilla Kisling
Carl J. Brandt
Jørgen Ringdal

Revisionsudvalg

Bestyrelsen for Nykredit Forsikring A/S har på bestyrelsesmøde den 26. april 2016 besluttet at nedlægge revisionsudvalget jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.