Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring kan sikre dig, hvis du finder skader, skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Ejerskifteforsikringen dækker skader på boligen, som er opstået inden, du har fået nøglerne.

  • Ulovlige el-installationer

  • Ulovlige VVS-installationer

  • Udgifter til reparation af skjulte skader, som ikke er omtalt i tilstands- eller el-eftersynsrapporten

Lejlighedsforsikringen dækker skader på lejligheden, som er opstået inden, du har fået nøglen.

  • Ulovlige el- og VVS installationer, samt hjælp til lovliggørelse.

  • Udbedring af manglende eller nedsat funktion af el eller VVS.

  • Det samlede erstatningsbeløb er op til 250.000 kr.

Sælgeransvarsforsikring

Selvom salget af din bolig er afsluttet, kan du risikere at blive dømt til at betale erstatning eller give afslag i købesummen. Det kan hurtigt løbe op i større beløb, som kan påvirke din økonomi, hvis køber fx finder ulovlige bygningsindretninger. Derfor er det trygt at have en Sælgeransvarsforsikring, som sikrer dig i 10 år og kan dække dit ansvar for visse mangler på boligen.

Nyttige links

Husforsikring

Nykredits Husforsikring giver dig et solidt økonomisk sikkerhedsnet.

Hjemforsikring

En Hjemforsikring dækker dig og din husstand, og jeres indbo og ansvar.

Fritidshusforsikring

Med en Fritidshusforsikring kan du tilvælge de dækninger, der passer dit behov.