Priser på serviceydelser - forsikring

Nykredit Forsikring beregner følgende priser for serviceydelser pr. 1. januar 2014:

Præmieopkrævning  
Betalingsadministration ved girobetaling 58,00 kr.
Betalingsadministration ved Nets betaling 7,00 kr.
Opsigelse  
Forkortet opsigelsesvarsel 55,00 kr.
Opsigelse inden for det første år 500,00 kr.
Præmierestance  
Rykkerbrev 100,00 kr.
Øvrige serviceydelser  
Indgåelse og ændring af forsikringsaftalen 45,00 kr.
Indgåelse og ændring af forsikringsaftalen - landbrug 95,00 kr.
Bestilling af ekstra kopi af police (genpartspolice) 45,00 kr.
Udstedelse af check ved præmietilbagebetaling (ristorno) 45,00 kr.

Herudover opkræver Nykredit på vegne af offentlige myndigheder en række afgifter og gebyrer. Det drejer sig om skadesforsikringsafgift, miljøbidrag og stormflods- og stormfaldsafgift afhængig af produkttype. Priserne, der vises, er inkl. alle afgifter og gebyrer ved tegning af forsikring.