Mød Flemming Lippert fra Trade Finance: Arbejder over hele verden og dykker under overfladen

Flemming arbejder i alle tidszoner, taler flere sprog og forstår kulturen i lande som Peru, Kina og Indien. I sin fritid er han passioneret dykker, hvor han bruger sin evne til at bevare roen og overblikket i pressede situationer.

Knap 100 års erfaring – det er, hvad Flemming Lippert og hans to kollegaer i Nykredits Trade Finance-afdeling har til sammen. Der er ingen tvivl om, at det er nogle tunge drenge, der hver dag hjælper danske virksomheder med at gøre det nemt og enkelt at få varer ud og ind af landet med de sikkerheder og garantier, der skal til.

Trade Finance

Trade Finance, der er en del af Banking-området i Nykredit, hjælper danske virksomheder, når de handler med udlandet. Eksportvirksomheder får hjælp til at sikre, at de modtager penge for deres varer og kan få finansieret deres tilgodehavender. Importvirksomheder får hjælp til at sikre, at de varer, de har købt, kommer som aftalt, og at der er styr på betalingsstrømmen. Trade Finance er lige dele rådgivning om international handel og praktisk håndtering af underliggende dokumentation, fx i forbindelse med remburser og international garantistillelse.

Kunderne spænder fra enkeltmandsvirksomheder, der måske skal eksportere for første gang, til store blue chip-virksomheder med et internationalt set-up.

”Vores kunder har den dybe ekspertise med de varer, de har med at gøre, og vi hjælper dem med at få transaktionerne på plads, så de ikke skal kastes ud i for meget besvær med dokumentation, finansiering og det at få   likviditeten til at hænge sammen. Det er der, hvor de overlader stafetten til os,” siger Flemming Lippert. Hans dag starter typisk tidligt om morgenen, hvor han korresponderer med Asien, og slutter sent for at få dækket de amerikanske tidszoner også. Flemming Lippert har arbejdet med Trade Finance i 32 år. Inden han kom til Nykredit arbejdede han fire år på Malta, og han rejser gerne kloden rundt for at dyrke sin passion for dykning.

"Sekunder føles uendeligt lange, når man sidder fast 30 meter under havoverfladen inde i et skib. Man lærer at holde sig rolig under vand, og det bruger jeg også i mit arbejde.”

Flemming Lippert, Trade Finance

Sikkerhed frem for alt

Når man arbejder med Trade Finance, internationale modparter og korrespondentforbindelser, er sikkerhed og finansiel risikovurdering i højsædet, for det er vigtigt at forebygge, at virksomhederne kommer i klemme. Og sikkerhed fylder også meget i Flemming Lipperts fritid, hvor han dykker og er uddannet rescue diver. Og det var lige ved at gå galt under et dyk til et vrag.

”Min kones udstyr sad fast inde i skibet. Det var mørkt, og vi måtte bruge lygter. Der kom en masse lyde fra udstyret, der var med til at stresse. Samtidig vidste vi, at situationen skulle løses på stedet. Man kan ikke bare vride sig ud af udstyret og gå op, så sprænger lungerne. Sekunder føles uendeligt lange, når man sidder fast 30 meter under havoverfladen inde i et skib. Man lærer at holde sig rolig under vand, og det bruger jeg også i mit arbejde”, fortæller Flemming Lippert om episoden, der heldigvis endte godt.

Hvad nu, hvis dine penge ikke kom?

Fokus på sikkerheden er også et af de områder, Flemming Lippert og hans kollegaer rådgiver om. Eksportvirksomhederne er typisk meget fokuserede på produktet og på at få leveret, men de tænker ikke altid på, at pengene for varerne måske ikke kommer som forventet. Derfor indgår rådgivning om betalingssikkerhed og betalingsrisici på internationale markeder som en naturlig del af partnerskabet med kunderne.

”Mange gange er det ikke så nemt, at man bare sender en regning til udlandet, og så kommer pengene. Jeg har mødt kunder, der siger ”Jeg får 30 pct. forud, så sender vi varerne af sted, og så plejer vi at få vores penge.” Men hvad nu hvis pengene ikke kommer? Der kan hurtigt opstå situationer, hvor betalingen bliver forsinket, eller der kan opstå tvister om aftalen eller leveringen. Og her kan vi komme med forslag til, hvordan de kan dække sig ind”, siger Flemming Lippert, og pointerer, at man kun skal over Danmarks sydlige grænse, før man oplever kulturforskelle, der kan give knuder i det internationale samarbejde.

”En del af vores ekspertise er at håndtere kulturer i andre lande. Vi arbejder med fx Indien, Bangladesh og Sydamerika, og det er helt andre kulturer end den danske."

Flemming Lippert, Trade Finance

Kulturknuder kan løses

Kulturforskelle er nemlig noget, der fylder meget i jobbet som Trade Finance-rådgiver.

”En del af vores ekspertise er at håndtere kulturer i andre lande. Vi arbejder med fx Indien, Bangladesh og Sydamerika, og det er helt andre kulturer end den danske. I Danmark kører det meget stringent, og vi husker at følge op, og ellers har vi dårlig samvittighed over det – og det har man ikke helt på samme måde i andre lande. Men det er vi vant til at arbejde med, og vi trækker i de tråde, vi kan for at få det til at gå hurtigere og mere smidigt, ” siger Flemming Lippert, der med sin erfaring og positive indstilling får løst de knuder, der opstår.

Finanskrisen ændrede Trade Finance

Finanskrisen blev på mange måder skelsættende for Trade Finance. Før krisen mente mange virksomheder, at de kendte deres kunder godt, og de oplevede ikke et behov for have sikkerheden i remburser og andre Trade Finance-produkter. Under finanskrisen blev det nødvendigt at få større sikkerhed, fordi der pludselig var risiko for, at store banker ikke kunne betale. Det var et helt nyt scenarie. Krisen gjorde det tydeligt, hvor vigtigt det er at få afdækket sin internationale handel ved hjælp af produkter, der er internationalt anerkendt og kører efter et internationalt regelsæt.

Andre portrætter

Mød Camilla Søndergaard, ejerlederrådgiver i Aalborg: Den beskedne vinder

Mød Peter Madsen, Private Banker: Jeg bliver motiveret af de spændende mennesker omkring mig

Mød Tine Rytter, seniorprivatrådgiver i Odense: Det vigtigste for mig er, at jeg får nye udfordringer