Ophørspension

Overvejer du at afhænde din virksomhed, bør du være opmærksom på mulighederne med Ophørspension.

Den skattepligtige fortjeneste ved hel eller delvis afståelse af virksomheden kan indbetales på en pensionsordning. Herved opnår du fradragsret for det indskudte beløb i fortjenesten.

Kontakt Nykredit for at høre mere om placering af midler fra ophørspensionen i Nykredit.

Dine fordele ved en ophørspension

I Nykredit kan du oprette ophørspensionen som en ratepension.

En af fordelene ved ophørspension er, at beskatningen af fortjenesten kan blive flyttet fra topskat på 51,5% til bundskat på ca. 37,3%, når pensionen til sin tid udbetales. Det forudsætter, at du ikke skal betale topskat af din indkomst inkl. udbetalingerne. Grænsen for topskat er 544.800 kr. (2021) efter arbejdsmarkedsbidrag.

Eksempel: Indskud på ratepension

Ewald Jensen (60 år) afhænder sit landbrug til sin søn med en skattepligtig fortjeneste på 2 mio. kr. Fortjenesten ønsker han at bruge til at supplere øvrige pensionsudbetalinger fra han fylder 67 år.

Ewald Jensen overvejer derfor at etablere en ophørspension ved at indskyde hele fortjenesten på en ratepension og få beløbet udbetalt over 15 år fra det 67. år. Men hvad er konsekvensen i forhold til at betale skatten her og nu?

Valg af fuld beskatning i afståelsesåret   Etablering af ophørspension på 2 mio. kr.  
Fortjeneste efter AMB 2.000.000 kr. Fortjeneste efter AMB 2.000.000 kr.
Skat 51,5% 1.030.000 kr. Indskud på ratepension 2.000.000 kr.
Nettoprovenu - nu og her 970.000 kr. Nettoprovenu - nu og her 0 kr.
Årlig udbetaling før skat 64.667 kr. Årlig udbetaling før skat 133.333 kr.
Årlig udbetaling efter skat 64.667 kr. Årlig udbetaling v/37,3% skat 83.600 kr.

* Der er ikke indregnet afkast af den investerede formue i ovenstående eksempel.

Hovedregler for at kunne oprette ophørspension

  • Virksomheden skal afvikles helt eller delvist, og der skal opnås en skattepligtig fortjeneste ved afvikling.
  • Du skal være fyldt 55 år inden afståelsen.
  • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i min. 10 år indenfor de seneste 15 år.
  • Reglerne gælder også for hovedaktionær og hovedanpartshavere.
  • Hele fortjenesten kan indbetales, dog max 2.931.800 kr. (2021).
  • Den samlede indbetalingsperiode må ikke strække sig over mere end 10 år.
  • Udbetalingsperioden kan tidligst starte 5 år efter oprettelsen.
  • Ratepensionen kan også oprettes efter det 60. år, og der er ingen øvre grænse for, hvornår udbetalingerne fra pensionsordningen skal starte.

Konsulenter i driftsøkonomi, advokater og revisorer kan beregne og attestere den skattepligtige fortjeneste. Den pågældende rådgiver underskriver en erklæring, der dokumenterer indbetalingens størrelse, og at den skattemæssige avance opfylder reglerne for placering på ophørspension.

Nykredit kan hjælpe dig med placering af midlerne på en ophørspension.

Nyttige links

Investering

Vi finder de investeringsløsninger, som passer til dig og din virksomhed.
Læs mere

Daglig drift

Nykredit ErhvervsBank tilbyder værktøjer og sparring. Både som hjælp til de overordnede beslutninger og til at holde styr på den daglige økonomi i din virksomhed.
Læs mere