Ændring af kursfradrag

Kursfradrag

Fra og med refinansieringen pr. 1. januar 2015 hæver vi kursfradraget fra 0,10 til 0,30 kurspoint på F1-F2 og fra 0,10 kurspoint til 0,20 kurspoint på F3-F10 og øvrige variabelt forrentede lån. F-kort (tidligere navn: VariabelRente2) vil have et kursfradrag på 0,20 kurspoint, og det hører derfor til et af de billigste variabelt forrentede lån med hensyn til refinansiering. Ændringen vil få virkning for kunder, der får refinansieret deres lån med virkning fra den 1. januar 2015 og frem.

Hvad betyder ændringen for dig?

Hvis du er omfattet af prisstigningerne i kursfradraget, vil det fremgå af brevet, du modtager sidst i september vedrørende refinansieringen af dit lån. I brevet vil det fremgå, hvad din fremtidige ydelse circa bliver. Ændringen afhænger af, hvilken type lån du har.

Hvorfor hæver vi priserne?

Vi ønsker at skabe en prisstruktur, hvor det bliver mere attraktivt at vælge lån med længere periode mellem refinansieringen af de bagvedliggende obligationer. Derfor er prisstigningen også mindre på fx F3 og F5 lån end på F1 og F2 lån.

Prisstruktur for kursfradrag  
  Nuværende prisstruktur
F1-F2 0,30 kurspoint
F3-F10, renteMax, Cibor, Euribor 0,20 kurspoint
F-kort 0,20 kurspoint