Valg af investorrepræsentant

Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration

Investorer i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, samt investorer med hvem Nykredit Portefølje Administration har indgået aftale om skønsmæssig porteføljepleje, har mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i Nykredit Portefølje Administrations bestyrelse.

Læs mere om valg af investorrepræsentant

Valg i 2021

Der blev afholdt valg til bestyrelsen primo 2021.

Næste valg afholdes i 2023.

Læs mere om valget i 2021