Spritnyt klimaværktøj skal hjælpe landmænd med at nedbringe CO2

Mand på en mark kigger på grøntsag

Det digitale klimaværktøj ESGreen Tool er klar til at blive taget i brug. I kombination med en klimauddannelse skal værktøjet hjælpe danske landmænd med at vælge grønne løsninger. Både værktøj og uddannelse er en realitet takket være en millioninvestering fra Forenet Kredit i samarbejde med Nykredit.

At sænke mængden af CO2-udslip fra landbruget er en stor opgave, som vedrører alle landmænd. Nu er opgaven blevet lidt nemmere at løfte.

Fra begyndelsen af marts kan alle danske landmænd bruge det digitale værktøj ESGreen Tool til at beregne klimabelastningen for hele deres landbrugsproduktion.

Med værktøjet kan landmænd fx beregne, hvordan ændringer i fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier eller investeringer kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt. Værktøjet vil løbende blive udvidet med nye funktioner og integrationer til andre eksisterende databaser, som landmanden bruger i dag.

”Vi ved, at landmændene meget gerne vil tage ansvar for den grønne udvikling. Samtidig er der heller ikke nogen tvivl om, at der bliver efterspørgsel efter landbrug, der tager hensyn til klimaet – både fra kunder, samfund og finansielle partnere. Derfor er det her værktøj så vigtigt, og derfor er jeg rigtig glad for, at landmændene nu kan komme i gang med at bruge det og se, hvordan det passer på den enkelte bedrift,” siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

Klimadage landet over

Landmænd kan lære at bruge klimaværktøjet på en række Klimadage, der afholdes over hele landet. Klimadagene er er del af Klimauddannelsen, som tilbydes i 2022 og primo 2023, og målet er at uddanne 3-5.000 landmænd og studerende.

Uddannelsen tilbydes både små og store landbrug i Danmark, herunder både konventionelle og økologiske, og består ud over en Klimadag, der er et fysisk møde, også af en række online undervisningsmoduler samt undervisningsmateriale, herunder et klimakatalog. Sidstnævnte er målrettet rådgivere til brug i erfa-grupper for landmænd.

Klimadagene bliver afholdt i hele landet i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder og landøkonomiske foreninger. Den første Klimadag løber af stablen allerede den 24. marts, og der kommer hele tiden nye datoer på programmet.

Du kan læse mere om landbrugets klimadage og finde en klimadag nær dig her.

Få gratis adgang til ESGreen Tool

I 2022 er ESGreen Tool gratis for dem, der deltager i enten en Klimadag eller gennemfører det onlinekursus, der er tilgængeligt fra 21. marts. Ellers ligger prisen på et årligt abonnement fra 1.500-2.000 kr., afhængigt af hvor mange produktionsformer, der er på bedriften. Læs mere og få adgang til ESGreen Tool her.

Både klimaværktøjet og klimauddannelsen er sponsoreret af Forenet Kredit i samarbejde med Nykredit og udviklet af landbrugets faglige videns- og innovationshus, SEGES Innovation. ESGreen Tool er en videreudvikling af ’Landbrugets Klimaværktøj’.

Initiativet kort

  • Tiltaget består af to elementer: En klimauddannelse og et klimaværktøj
  • Klimauddannelsen skal give landmænd viden til at forstå klima-udfordringen, og hvorfor der skal sættes ind på gården. Målet er at uddanne 3-5.000 landmænd og studerende over de kommende år.
  • Klimaværktøjet er en beregner, der skal give den enkelte landmand en aktuel status for klimaaftrykket fra bedriften, beregne effekten af forskellige, mulige klimatiltag og hjælpe landmanden til at vælge det bedste tiltag.
  • Initiativet sker som et samarbejde mellem Forenet Kredit og landbrugets videns- og innovationshus SEGES.

Relaterede Artikler

Landbrug | 3 min

Beregn dit klimaaftryk med ESGreen Tool

Digitalt værktøj fra SEGES gør det nemt: beregn bedriftens aftryk på klimaet og se, hvor du kan opnå gevinst.
Landbrug | 3 min

Hvidkilde Gods er klar til flere grønne investeringer

Driftsdirektøren på det fynske gods kom hjem fra klimadag med mange gode input til ESG-tiltag på marker og i skov og boligudlejning.
Landbrug | 3 min

Skovrejsning gør en forskel – også på dit klimaregnskab

I dette forår er Nyskovfonden for alvor kommet i jorden – 17 nye skovarealer fordelt over hele landet har slået rødder.