Boligskatter

Skattelettelse eller skatterabat?

Alle boligejere får enten skattelettelse eller skatterabat ved overgangen til de nye regler i 2024. Men hvorfor nu det, og hvad er egentlig hvad?

Familie ved køkkenbord

Fire ud af fem får en skattelettelse fra 2024

Når de nye boligskatteregler træder i kraft i 2024, kommer omkring 80 procent af ejerboligerne til at betale mindre i boligskat, end de ville have gjort, hvis de nuværende skatteregler var fortsat. Hovedparten af alle boligejere får derfor en skattelettelse, når vi overgår til de nye boligskatteregler.

skattelettelse

En ud af fem får en skatterabat fra 2024

For de resterende 20 procent af ejerboligerne var der umiddelbart udsigt til, at boligskatten ville stige ved overgangen til de nye boligskatteregler. De tildeles derfor en skatterabat, der sikrer, at de ved overgangen til de nye regler ikke kommer til at betale mere i boligskat med de nye regler, end hvis de nuværende regler var fortsat i 2024.

Prøv Boligskatbarometret hos Vurderingsstyrelsen og tjek, om du får lavere boligskat eller skatterabat i 2024: Prøv Boligskatbarometret på Vurderingsstyrelsen.dk 

Skatterabatten følger boligejeren, så længe man bliver boende i den bolig, man gjorde ved overgangen til de nye regler 1. januar 2024. Skatterabatten er ikke et lån, men en rabat, der er fast i kroner og øre. Som boligejer beholder du din rabat til den dag, du sælger din ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat, men skal betale den fulde boligskat på boligen. Det er i vid udstrækning ejerlejligheder og de allerdyreste huse, som ventes at få skatterabat og ikke en skattelettelse, som hovedparten af landets boligejere.