Udløb af afdragsfrihed

Når afdragsfriheden på dit lån udløber, vil du opleve en betydelig ændring i den månedlige ydelse.

Din økonomi har sikkert ændret sig, siden du optog dit lån. Derfor kan det være nødvendigt at tjekke, om økonomien stadig hænger sammen, når din afdragsfrihed udløber. Hvis du snart skal til at betale afdrag på dit lån, anbefaler vi derfor, at du tager kontakt til os i god tid. Så kan vi sammen lægge en plan for din fremtidige økonomi.

Afdragsfrihed koster

Afdragsfrihed er ikke gratis – et afdragsfrit lån koster 5-10% mere end et tilsvarende lån med afdrag. Det skyldes blandt andet, at bidragssatsen er højere på afdragsfrie lån, og at du samlet set skal betale mere i rente og bidrag, da restgælden er højere på grund af den afdragsfrie periode.

Sund fornuft at afdrage på sin gæld

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du afdrager på din gæld. Ved at afdrage på din gæld sparer du automatisk op i boligen – det kaldes friværdi. Friværdi skaber nemlig luft i din økonomi:

  • Bedre rustet mod prisfald: Hvis din bolig er faldet i værdi, og du skal sælge den, kan friværdi sikre, at du ikke står med et underskud efter salget.
  • Flere muligheder ved køb af ny bolig: Har du friværdi, får du flere penge i hånden ved salg af din nuværende bolig til køb af anden bolig.
  • Forbedringer til din bolig: Ønsker du at forbedre din bolig, ved fx at købe et nyt køkken, kan du bruge af friværdien. Det er én af de billigste former for finansiering – også hvis du måske ønsker en ny bil.
  • Større råderum, når du skal på pension: Når du går på pension, og din indkomst formentlig vil falde, er det en god idé, at du har betalt en stor del af din gæld af, for så er dine muligheder for at blive boende bedre. Har du opbygget en vis friværdi i din bolig, kan det også være, at du har mulighed for at låne i friværdien, hvis pensionsopsparingen ikke rækker helt.

Nyttige links