40 procent ender i en skilsmisse – derfor er ægtepagt en god idé

En nylig opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at antallet af vielser i 2022 steg med 20 procent. Således blev 33.054 par viet i 2022 mod 27.645 året før. Men selvom det jo er så yndigt at følges ad, så ender ca. 40 procent af alle ægteskaber i en skilsmisse. Der er derfor god fornuft i at tage en snak om økonomien i tilfælde af skilsmisse, imens alt stadig er fryd og gammen.

40 procent. Det kan umiddelbart lyde som en høj skilsmisseprocent, men det er faktisk det næstlaveste niveau siden midt 1980’erne – kun overgået af 2019, hvor skilsmisseprocenten var ca. 35 procent.

Sidste år blev 12.319 ægtepar skilt. Det svarer i gennemsnit til, at der dagligt var 34 ægtepar, som skulle forholde sig til en ny hverdag og ny økonomi. Det kan virke meget uoverskueligt at tage stilling til bodelingen, når beslutningen om skilsmisse er taget. Derfor er det vigtigt at få styr på økonomien, når alt stadig er fryd og gammen – det er trods alt nemmere at få taget snakken i gode tider. Er ægteskabet først begyndt at kuldsejle, så kan det være for sent, siger formueekspert i Nykredit, Jeanette Kølbek.

Når man bliver gift i dag, indgår man automatisk i et formuefællesskab med sin partner. Det betyder, at man som udgangspunkt deler den fælles formue ligeligt, medmindre der er oprettet og tinglyst en ægtepagt om særeje. I så fald vil nogle værdier i ægtepagten holdes uden for bodelingen, inden de øvrige værdier deles ligeligt mellem parterne.

Stigning i antallet af ægtepagter

For at en ægtepagt er gyldig, skal den tinglyses. Af tinglysningsretten fremgår det, at der i 2022 blev tinglyst 8.623 ægtepagter. Det gør 2022 til det første år siden 2017, hvor der var en stigning i antallet af ægtepagter ift. året før, hvilket er godt nyt. For det betyder, at parterne har taget aktivt stilling til delingen af økonomien i tilfælde af skilsmisse.

Men ser vi på antallet af vielser, er det fortsat et lavt antal ægtepagter, der bliver tinglyst, og det kan koste dyrt for den part, der har den mindste pensionsopsparing. Og her er det særligt kvinderne, som skal være opmærksomme.

Kvinder rammes hårdest

Modsat den øvrige formue, som deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse, bliver pensionsopsparinger som udgangspunkt ikke delt. Og det rammer ofte kvinder hårdest.

Når reglerne omkring pensionsopsparingen ved skilsmisse rammer kvinder hårdest, skyldes det særligt to ting. For det første har kvinder typisk en mindre pensionsopsparing end mænd. Ifølge seneste opgørelse fra Danmarks Statistik var mænds pensionsopsparinger i 2021 i gennemsnit 34 procent større end kvinders. For det andet lever kvinder længere end mænd. Derfor har kvinder behov for en større pensionsopsparing. Med en tinglyst ægtepagt har parterne mulighed for at bestemme fordelingen af pensionsopsparingerne, og samtidig sikre begge parter i tilfælde af skilsmisse, siger Jeanette Kølbek.

Det er altid en god ide at få en advokat med på råd – og helst så hurtig som muligt. Er ægteskabet allerede på vej ud i en skilsmisse, kan det være mere vanskeligt at nå til enighed.

Husk, at du som kunde i Nykredit har mulighed for at oprette ægtepagt, testamenter eller andre juridiske dokumenter til en fordelagtig pris hos vores samarbejdspartner TestaViva. Læs mere her

Et par tips til, hvornår en ægtepagt kan være en god idé

1. Deling af pensioner

En ægtepagt kan sikre, at begge parter i tilfælde af skilsmisse kommer ud af ægteskabet med lige store pensionsordninger. Særligt er det kvinderne som rammes her, da deres pensionsopsparing er 34 pct. mindre end mændene.

2. Særeje på udvalgte aktiver

Når man gifter sig kan der være store forskelle på, hvor meget man hver især bringer med sig af værdier ind i ægteskabet. Har den ene part fx en bolig, som man ikke ønsker skal deles i tilfælde af skilsmisse, kan det aftales i en ægtepagt.

3. Særeje på personlig gæld

Man hæfter som udgangspunkt ikke for en ægtefælles gæld, medmindre man selv har skrevet under på gælden. Alligevel kan ægtefællens personlige gæld have økonomiske konsekvenser for den anden part, i tilfælde af en skilsmisse.

Eksempel: Kirsten og Lars skal skilles, og deres formue deles ligeligt. Det eneste aktiv er 1 mio. kr. kontant efter salg af huset. Det giver dem hver især en positiv bodel på 500.000 kr., men da Lars har en personlig gæld på 500.000 kr., bliver hans bodel modregnet, så hans endelig bodel ender med at være 0 kr. Det betyder at Kirsten skal give 250.000 kr. til Lars, så fælles formuen deles ligeligt. En ægtepagt kunne have sikret, at Kirsten kunne gå ud af ægteskabet med 500.000 kr. og Lars med 0 kr.

Jeanette Kølbek

Wealth Expert: Provides insight into personal finance as well as current consumer trends in savings, pension and investment. Helps Danes navigate safely through the landscape of personal finance and optimise their wealth planning to obtain lifetime financial security.

Relaterede Artikler

Bolig | 4 min

Boligmarkedet puster ud: Vi er gennem de største prisfald

Der er optimisme at spore hos boligøkonomerne. Størstedelen af boligprisfaldet er overstået, og vi ser ind i mindre prisfald og en stigende handelsaktivitet. Det viser ny boligprisprognose.
Bolig | 3 min

Fyr dit fyr med et Grønt BoligLån

I Nykredit bakker vi op om den grønne omstilling. Derfor er vi også glade for, at regeringen og landets pengeinstitutter har indgået aftalen Fyr dit fyr, som fjerner oprettelsesgebyrer og tingslysningsafgift på lån til udskiftning af olie- og gasfyr med varmepumpe eller fjernvarme.
Privatøkonomi | 3 min

Grønt Billån er Bedst i test for andet år i træk

Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk givet det eftertragtede Bedst i test-stempel til Grønt Billån fra Nykredit. I den store undersøgelse har Forbrugerrådet Tænk undersøgt de bedste og billigste lån til elbiler.