Landbrugsdage: Fremtidens landbrug – generationsskifte og nye ejerformer

Landbrugserhvervet er i disse år under konstant forandring og udvikling, og mange landbrug skal generationsskiftes i de kommende år, når vi ser på gennemsnitsalderen i landbruget.

At gården føres videre af søn eller datter er ikke længere en given garanti. Eksemplerne hvor landbruget føres videre via en ung landmand uden for familien, en investor, kapitalfond eller en helt fjerde løsning bliver flere og flere – og det udfordrer vores kultur omkring generationsskifter i landbruget. Landmænd inviteres derfor til arrangement med fokus på generationsskifte og fremtidens ejerformer.

Landbrug & Fødevarer, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit er værter for arrangementerne, der afholdes på fire landbrugsskoler fordelt i hele Danmark. Programmet er identisk alle fire dage, og Anders Søgaard, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, vil være dagens moderator.

Tid, sted og tilmelding

Du kan tilmelde dig, det arrangement der passer dig bedst herunder.  Tilmelding er gratis og du er velkommen til at invitere din ægtefælle eller en anden med interesse med. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.

Bygholm Landbrugsskole i Horsens
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 09.30-15.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens.

Læs mere og tilmeld dig her

Landbrugsskolen Sjælland i Roskilde
Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 09.30-15.30 på Landbrugsskolen Sjælland – Roskilde Tekniske skole, Pulsen 4, 4000 Roskilde.

Læs mere og tilmeld dig her

Dalum Landbrugsskole i Odense
Torsdag den 18. november 2021 kl. 09.30-15.30 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Læs mere og tilmeld dig her

Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg
Onsdag den 24. november 2021 kl. 09.30-15.30 på Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg.

Læs mere og tilmeld dig her

Program for Landbrugsdage

09.00 - 09.30: Indskrivning og morgenmad
09.30 – 10.20: Hvem skal eje dansk landbrug?
v. Nina Smith, formand for Forenet Kredit
10.20 – 11.05: Juridiske og praktiske erfaringer med ejerformer, generationsskifte og risikostyring
v. Søren Christensen Volder og Michael Serup,
partnere hos advokatvirksomheden Bech-Bruun
11.05 – 11.20: Pause
11.20 – 11.45: Erfaringer med landbrugsdrift i Danmark og udlandet
v. Erling Bech Poulsen, formand for Østifterne
11.45 – 12.40: Frokost
12.40 – 13.15: Nykredits syn på fremtidig finansiering af landbrug
– herunder nye ejerformer
v. Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit
13.15 – 13.50: Udviklingen i landbrugsformer
v. Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer
13.50 – 14.05: Pause
14.05 – 14.55: Virkeligheden som både landmand og direktør.
v. Svend Brodersen, godsejer og direktør for Gram Slot
14.55 – 15.00: Opsamling og afrunding
v. Nina Smith, formand for Forenet Kredit
15.00 – 15.30: Netværk. Øl, vand og snacks.