Investec Asset Management

Investec forvalter vores Globale Højrenteobligationer

Afdelingen investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer  fra udviklingslande som eksempelvis Brasilien, Sydafrika, Ungarn og Thailand.

Desuden har afdelingen mulighed for at investere i mindre udviklede lande, såkaldt "Frontier Markets". Der investeres både i lokal og hård valuta (primært USD og EUR), hvor valutaeksponeringen i USD afdækkes til EUR eller DKK.

Investec har varetaget rådgivning af afdelingen siden starten af oktober 2010. Investec benytter en disciplineret og struktureret investeringsproces. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.

Investec har et stort, stærkt og stabilt team med 20 specialister dedikeret til nye obligationsmarkeder. De har stærke kompetencer indenfor stats- og virksomhedsobligationer i lokal og hård valuta (primært USD og EUR).

Den ledende investeringsansvarlige er Peter Eerdmans (co-PM og chef for EMD-teamet, ansat hos Investec AM i 2005) og Grand Webster (co-PM, ansat hos Investec AM i 2011).

KORT OM INVESTEC

  • Investec Asset Management er en international kapitalforvalter med to centrale investeringskontorer i London og Cape Town
  • Investec Asset Management har investeringsprodukter inden for både obligationer, aktier og råvarer
  • De har rødder i Emerging Markets og et naturligt kompetencesæt indenfor lokal valuta.
Læs mere om Investec Asset Management

PRODUKTET ER RISIKOMÆRKET GUL

Investeringsproduktet mærkes "gul" efter reglerne om risikomærkning, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Læs mere om risikomærkning

Kom godt videre

PensionsInvest

PensionsInvest er et fleksibelt pensionsprodukt fra Nykredit, som giver dig professionel pleje af din pensionsopsparing.

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.

MFS

MFS og Nykredit forvalter vores amerikanske aktier.