Sådan kommer du i gang med aktiesparekontoen

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier og en lang række aktiefonde på mere fordelagtige vilkår. Det er let at oprette en konto, og den store fordel er, at du betaler mindst 10 pct. mindre i skat af de penge, du potentielt tjener ved at investere. Og så ordner banken alt det praktiske vedrørende skat.

Kom i gang med din aktiesparekonto

Formueekspert Camilla Schjølin Poulsen guider dig i denne video, så du kan komme i gang med din aktiesparekonto. Hvis du ønsker at få oprettet en aktiesparekonto, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Kontakt os

Fakta om aktiesparekontoen

En aktiesparekonto giver dig mulighed for i 2021 at indsætte op til 102.300 kr i aktier eller aktiebaserede fonde til en mærkbart lavere beskatning end ellers. Beløbet reguleres hvert kalenderår.

Aktiesparekontoen består i praksis af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du behøver ikke, at investere alle de penge, du indsætter på kontoen, og du kan til enhver tid sælge de aktier, du har i dit depot.

Hvert år sørger vi for, at du betaler skat af dit afkast ifølge reglerne. Afkastet på en aktiesparekonto beskattes med 17 pct. – mod henholdsvis 27 og 42 pct. ved normal investering i aktier.
Du kan finde mere information om aktiesparekontoen her.

Spørgsmål & svar om aktiesparekontoen

Undgå at din aktiesparekonto bliver udhulet

Hvert år bliver der trukket 17 pct. i skat af værdistigningen på din aktiesparekonto. Det kan særligt efter gode aktieår udhule din investering, men du må faktisk gerne fylde kontoen op med det beløb, du har betalt i skat.

Undgå udhulning af din aktiesparekonto

4 gode råd til at investere i aktier

Overvejer du at investere i aktier, men er du i tvivl om, hvordan du skal gribe det an? Så får du her fire gode råd fra Nykredits aktiechef, Morten Gregersen.

Se de 4 gode råd

Omkostninger ved investering

Når du handler med aktier og aktiebaserede investeringsbeviser på Aktiesparekontoen betaler du almindelig kurtage og depotgebyrer. Handler du værdipapirer i udenlandsk valuta, betaler du en marginal til Nykredit for valutaveksling. Du kan finde priser her.

Se priser på investering

Få svar på 5 udbredte myter om aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen har været genstand for mange spekulationer, siden den blev etableret i 2019. Chefspecialist i Nykredit, Bo Jensen Schmidt forholder sig her til fem af de mest udbredte myter.

Læs om de 5 myter

Spørgsmål & svar om aktiesparekontoen

Den store fordel er, at afkastet på en aktiesparekonto kun beskattes med 17 pct. – mod henholdsvis 27 og 42 pct. ved normal investering i aktier. Og så vil de fleste nok også synes, at det er en stor fordel, at banken ordner alt, der drejer sig om skat.

Helt konkret består din aktiesparekonto af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 100.000 kr. på kontoen, som du derefter kan investere i aktier og aktiefonde, der bliver beskattet som aktieindkomst. Du behøver ikke, at investere alle de penge, der står på kontoen, og du kan til enhver tid sælge de aktier, du har i dit depot. Hvert år sørger banken for, at du betaler skat af dit afkast ifølge reglerne.

Du skal blot kontakte din rådgiver, så sørger han/hun for, at du får oprettet en aktiesparekonto og et depot. På depotet kan du selv handle via netbanken, eller give en ordre til din rådgiver, der så udfører handlen for dig. Du kan også udfylde vores kontaktformular, hvis du ønsker at høre mere om at få en aktiesparekonto.

Det er gratis at oprette en Aktiesparekonto.

På det tilhørende depot kan der komme nogle små udgifter afhængig af, hvilke aktier du vælger at investere i. Fx vil det være lidt dyrere at have en udenlandsk aktie liggende i depotet, modsat en dansk aktie.

Kontakt din rådigver i netbanken for at høre mere om udgifter ifm. aktiesparekontoen. Er du endnu ikke kunde, kan du skrive til os her.

Du kan investere i aktier og aktiefonde, der beskattes som aktieindkomst. Du kan typisk se, om fonden beskattes som aktieindkomst på fondens hjemmeside. Hvis fonden, du ønsker at investere i, ikke lever op til kravene, vil købet blive afvist i netbanken.

Inden du går i gang med at investere, vil vi anbefale, at du tager den digitale investeringsguide. Det kan hjælpe dig med at vurdere, hvor stor del af din samlede formue, det er fornuftigt at investere i aktier lige nu, og om det evt. vil være fornuftigt at supplere med nogle obligationer på en almindelig investeringskonto. Hvis du selv ønsker at investere, kan du finde inspiration i denne guide, og ellers er du velkommen til at tage fat i din rådgiver, der kan hjælpe dig med at investere. Du skal dog være opmærksom på, at det er billigere at investere selv.

Du kan i 2021 indsætte op til 102.300 kr., hvis du ikke allerede har indbetalt penge på din aktiesparekonto. Du behøver ikke at investere alle pengene med det samme, og du kan til hver en tid sælge dine aktier og få pengene ud. Vær opmærksom på, at du hvert år betaler 17 pct. skat af den eventuelle værdistigning, dine investeringer har oplevet, og at du gerne må fylde din konto op med det beløb, du har betalt i skat, så du undgår, at din investering bliver udhulet.

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler 17 pct. i skat af det beløb, som dine investeringer er steget med. Det betyder altså, at hvis dine aktier fx er steget med 10.000 kr., så skal du betale 1.700 kr. (17 pct.)  i skat uanset, om du har solgt dine aktier eller ej. Omvendt får du på samme vis fradrag, hvis værdien på dine investeringer falder. Fradraget gemmes og modregnes i fremtidige gevinster, så længe du har din aktiesparekonto. Fordelen ved lagerbeskatning er, at du betaler din skat løbende, og dermed ikke får en stor regning på én gang, når du engang skal sælge dine investeringer. Lagerbeskatning kan dog blive en ulempe, hvis du vælger at sælge ud af dine investeringer for at betale din skat, for så mister du langsomt noget af renters rente-effekten. Derfor kan det være en fordel at indbetale årets skat på aktiesparekontoen.

Det sørger banken automatisk for at håndtere. Du skal blot sikre, at der er penge på kontoen til at betale skatten i januar måned.

Nej, du kan udelukkende investere din almindelige opsparing via aktiesparekontoen.

Børn og unge har normalt andre opsparingsmuligheder, der kan være mere fordelagtige. Eksempelvis beskattes afkastet på en børneopsparing slet ikke i hele bindingsperioden. Det gør den til den mest attraktive opsparingskonto. Hvis børns øvrige opsparing ønskes investeret, bør den investeres i lagerbeskattede værdipapirer, der giver kapitalindkomst. Da børn ofte har et ubenyttet frikort, indtil de begynder at få indtægter fra fritidsjob, vil afkastet – helt eller delvist – også kunne være skattefrit.

Hvis du ikke selv ønsker at investere via Mit Nykredit, så er du velkommen til at tage fat i din rådgiver. Så kommer vi på baggrund af en snak med en anbefaling om, hvad der kunne være den rette investering for dig, og så hjælper vi også med at udføre ordren.

Med Nykredits InvesteringsGuide kan du – ved at besvare en række spørgsmål om dine ønsker, behov og erfaring med at investere - få et hurtigt overblik over, hvordan du kan vælge at fordele dine investeringer på forskellige typer af værdipapirer. To ting, du skal gøre op med dig selv er, hvor meget risiko du har lyst til at tage, og hvornår du regner med at skulle bruge pengene igen. Investeringsguiden kan ikke stå alene, og vi anbefaler derfor altid, at du tager en snak med din rådgiver, før du går i gang med at investere. 
Du kan også lytte til Nykredits podcast-serie ’Sådan kommer du i gang med at investere’ for at finde gode råd og inspiration.
Du kan også se lidt mere om, hvilke overvejelser du kan gøre dig ift. din tidshorisont og formålet med din investering på Nykredit Invest (åbner i nyt vindue).

Det findes der ikke ét svar på, men det er essentielt, at du spreder dine penge på flere forskellige aktier, så din investering ikke afhænger af, om et enkelt selskab klarer sig godt. En god måde at sprede dine investeringer på kan være ved at investere gennem en investeringsfond, der investerer i et bredt udsnit af aktier. En anden mulighed er at investere i de såkaldte indeksfonde, der følger bestemte aktiemarkeder. Du kan også læse Nykredits aktiechef, Morten Gregersens, fire råd til at investere i aktier.

Hvor meget du må indsætte hvert enkelt år afhænger dels af, hvad der maksimalt må indsættes (ændres hvert år, i 2021 er det 102.300 kr.) samt hvor stor værdien af din aktiesparekonto var 31. december sidste år. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du allerede har en aktiesparekonto.

Der er altid en risiko ved at investere i aktier og obligationer. Invester derfor aldrig penge, som du ikke har eller planlægger at bruge i den nærmeste fremtid.

Aktiesparekontoen benytter sig af lagerbeskatning, der kort sagt betyder, at du hvert år betaler 17 pct. i skat af det beløb, som dine investeringer er steget med – uanset om du har solgt dine aktier eller ej.

Hvis værdien af dine investeringer falder, har du altså mulighed for at gemme fradraget, så du kan bruge det til at modregne i eventuelle fremtidige gevinster på din aktiesparekonto. Vær dog opmærksom på, at
Aktiesparekontoen er et lukket kredsløb, så du kan kun bruge fremførte fradrag på Aktiesparekontoen. Hvis du lukker din konto, mens du har et fremført fradrag, så falder fradraget bort.