5 økonomiske tips til efteråret

Sommeren er forbi og snart skal ure og havemøbler stilles tilbage. Men hvad med privatøkonomien?

Seniorspecialist i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen, giver her fem tips til, hvordan du bedst går efteråret og vinteren i møde, hvis du i de seneste måneder har ladet økonomien passe sig selv. 

  • Geninvestér dine aktieudbytter

Det har været en fest at være dansk investor. Foruden stigende aktiekurser har danske aktionærer de seneste tre år fået udbetalt 197 milliarder kroner i aktieudbytte, hvilket er det højeste nogensinde og svarer til fulde 10 procent af Danmarks bruttonationalprodukt.
Udbyttebetalinger luner i lommen men udhuler samtidig dit fremtidige afkast, hvis ikke de løbende geninvesteres. Har du ikke allerede gjort det, bør du derfor sætte dig ned at overveje, hvor meget af udbyttebetalingerne, der skal kanaliseres videre til husholdningskassen, og hvor meget du ønsker at geninvestere. 

Tilmeld dig Automatisk geninvestering

  • Få dine investeringer set igennem

Trump, Nordkorea og advarsler om bobler. Der er nok at bekymre sig om på de finansielle markeder, men risiko er et grundvilkår, når du investerer. Det afgørende er, at du investerer med en risiko, der matcher din tidshorisont og din tolerance for risiko. Måske har du lige nu for lav risiko i forhold til din tidshorisont, fx hvis du har solgt aktier på grund af bekymringer for kursfald i nær fremtid. Du bør i så fald beslutte, hvornår du vil genoprette balancen, så kortsigtede overvejelser ikke bliver styrende for dine langsigtede investeringer.

Læs også: Er sikkerhedsaktier fortsat en god investering?

Har du både aktier og obligationer i din portefølje, kan du også have fået for høj risiko, fordi aktier er steget mere end obligationer og derfor udgør en større andel af den samlede investering. Balancen genopretter du ved at sælge aktier og købe obligationer i stedet eller ved at købe en overvægt af obligationer, når du geninvesterer dine aktieudbytter.

  • Tjek topskat og pensionsmuligheder

Kommer du til at betale topskat i år – og i så fald hvor meget? Det er et spørgsmål, det kan betale sig at regne på allerede nu, så du får mulighed for at reducere topskatten fx ved resten af året at indbetale ekstra på dine pensionsordninger. 

  • Husk aldersopsparing

I år kan du indbetale 29.600 kr. på en aldersopsparing, mens de fleste danskere fra næste år maksimalt kan indbetale 5.000 kr. I år er altså en god, sidste mulighed for at få det maksimale ud af aldersopsparings-ordningen, som er attraktiv fordi midler på aldersopsparing modsat fx ratepension ikke modregnes i folkepensionsudbetalinger og andre offentlige pensionsydelser. 

  • Tjek din opsparing

Sparer du op på den bedste måde? Danskerne har nu 841 mia. kr. i banken svarende til 146.000 kr. for hver eneste dansker – ung som gammel. Det tal har aldrig været højere, men det modsatte kan man sige om den rente, man får i banken, som aldrig har været lavere.

Et alternativ til penge i banken kan være at nedbringe eventuel dyr gæld. Renten på mange rentetilpasningslån er dog negativ, hvilket betyder, at afdrag på boliggælden ikke nedbringer dine renteudgifter – i hvert fald ikke her og nu.

Den bedste løsning for dig afhænger af din samlede økonomi, og det kan derfor være en god ide at få hjælp til at anlægge et helhedsperspektiv og et langsigtet investerings-og opsparingsplan.

Kom godt videre

Valg af lånetype er afgørende

Boligen er for langt de fleste den største post i budgettet, men samtidig en vigtig knap, du har at justere på, hvis du har behov for at ændre din økonomiske situation.
Økonomi | 7 min

Tid til renteforhøjelser: Hvad sker der, når centralbankerne begynder at stramme skruen?

Tre renteforhøjelser og en tilknappet pengekasse er, hvad Nykredits strateger forventer fra den amerikanske centralbank i 2022. Markedet er forberedt på stramningerne, men centralbanken kan overraske, lyder det fra Nykredits chefstrateg.
Aktier | 3 min

Hvad sker der, hvis Rusland invaderer Ukraine?

Selv om de fleste geopolitiske eksperter vurderer, at Rusland i højere grad vil markere end invadere, så kan en russisk invasion ikke udelukkes. Skulle det ske, kan det skabe uro på markederne, som dog ventes at blæse relativt hurtigt over.