Tre faldgruber du bør undgå, når du lægger din investeringsstrategi

Din tidshorisont er afgørende for fordelingen mellem aktier og obligationer i din portefølje, men mange har en tendens til at sætte den forkert. Formueekspert Camilla Schjølin Poulsen tager livtag med tre klassiske investor-fejl.

For langt de fleste investorer vil det være en god idé at have et miks af de stabiliserende obligationer og de indbringende – men svingende - aktier i porteføljen. Hvor stor en andel, du skal have af hver, afhænger af, hvor stor en bid af din samlede formue, du investerer, hvornår du skal bruge de penge, du investerer, igen, og hvordan du har det med, at værdien af dine investering svinger undervejs.

Og ifølge formueekspert i Nykredit, Camillas Schjølin Poulsen, er det blevet endnu vigtigere at være skarp på de tre overvejelser, når man skal fastlægge sin investeringsprofil.

”Lige nu befinder vi os i en periode, hvor vi har ekstremt lave renter. Det betyder, at obligationer forventes at give et mindre afkast den kommende tid, end de tidligere har gjort, og at der dermed vil være større forskel på det afkast, man kan forvente, når man investerer i aktier og obligationer. Obligationerne har stadig en vigtig, stabiliserende funktion i porteføljen, men man skal i endnu højere grad end tidligere være skarp på, hvor stor en obligationsandel man har brug for - og være opmærksom på, at det i høj grad er aktierne, der driver de rigtigt attraktive afkast pt.,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Mange danskere har en tendens til at vælge en tidshorisont på deres investering, der er lidt for kort i forhold til, hvornår pengene reelt skal bruges igen – bare for en sikkerheds skyld.

Camilla Schjølin Poulsen, formueekspert i Nykredit

Nykredits formueekspert har især hæftet sig ved tre faldgruber, som er vigtige at undgå, når man skal finde den rigtige balance i sine investeringer.

1. Du sætter din tidshorisont for kort

”Mange danskere har en tendens til at vælge en tidshorisont på deres investering, der er lidt for kort i forhold til, hvornår pengene reelt skal bruges igen – bare for en sikkerheds skyld. Men faktum er, at jo længere tidshorisont du har, jo højere en aktieandel kan du tåle, idet du dermed har tid til at vente på, at markedet kommer tilbage oven på eventuelle fald. Og jo større gavn får du også af den vigtige renters rente effekt. Så den tidshorisont, du sætter, er helt afgørende for det afkast, du har mulighed for at skabe,” siger Camilla Schjølin Poulsen og tilføjer, at vi især skal være opmærksomme, når vi sætter tidshorisonten på vores pensionsopsparing.

”Her har mange en tendens til at tænke at alle pensioner skal starte udbetaling med det samme, man går på pension. Men alderspensioner, kapitalpensioner og ratepensioner kan ofte med fordel skubbes til lidt senere i pensionstilværelsen, så opsparingen står længst muligt i det attraktive pensionsmiljø. Og samtidig skal både ratepensioner og livrenter udbetales over så lang en årrække, at aktieandelen ikke bør nedtrappes for tidligt.”

2. Du er bange for at tabe penge

”Mange danskere har opfattelsen af, at det er farligt at investere i aktier, fordi man nemt kan tabe penge. Men det er ikke rigtigt. Tværtimod er hovedreglen, at man tjener penge. Historisk set vil man siden 1970 have fået et gennemsnitligt årligt afkast før skat og omkostninger på 9,3 pct.* på at investere i aktier.

Det betyder ikke, at der ikke er udsving undervejs – det er corona-krisen jo et ganske nyligt eksempel på - men det betyder, at hvis man formår at holde is i maven, når det går ned, og har en lang nok tidshorisont, så vil der være en konstant opadgående tendens over tid. Det forventede afkast på aktier ligger pt. under de 9,3%, men den generelt opadgående tendens ser ikke ud til at ændre sig,” siger Camilla Schjølin Poulsen. 

I 2019 undersøgte Epinion for Nykredit, hvad der afholder danskerne fra at investere, og her var risikoen for at tabe penge, den mest tungtvejende årsag.

”Vi har ikke så udbredt en aktiekultur, som det kunne være en fordel for danskerne at have – og det er faktisk rigtig ærgerligt. Især når det handler om at investere de penge, der har en rigtig lang tidshorisont, som eksempelvis ens pension, eller de penge, du har stående på kontoen, som du ikke har planer med. Der skal vi vænne os til, at man godt kan tillade sig at tage en relativt høj risiko, hvis du vel og mærke stadig kan sove godt om natten i de perioder, hvor der er udsving – og holde målet for øje.”

Formueeksperten tilføjer, at det kan være en god ide at sætte det beløb, man investerer, i forhold til ens samlede formue:
”Udgør det beløb, du vil investere, en lille del,  af din samlede formue, og har du generelt god luft i din økonomi og en lang tidshorisont, kan du sandsynligvis tillade dig at tage en større risiko.”

Mange danskere har opfattelsen af, at det er farligt at investere i aktier, fordi man nemt kan tabe penge. Men det er ikke rigtigt. Tværtimod er hovedreglen, at man tjener penge.

Camilla Schjølin Poulsen, formueekspert i Nykredit

3. Du dropper din investeringsstrategi, når markedet falder

Hvis man først beslutter sig for at skrue lidt op for aktieandelen, fordi ens tidshorisont måske var længere, end man lige troede, eller fordi man har været unødigt bekymret for at investere i aktier, så er det helt afgørende, at man holder fast i sin investeringsstrategi, hvis markederne begynder at svinge. For det vil ske, siger Camilla Schjølin Poulsen.

”Aktierne faldt mere end 30 pct. i foråret, og vi har haft syv større kriser inden for de sidste 50 år, så løbende udsving er en del af gamet. Når du vælger risiko, skal du derfor være sikker på, at du kan sidde på hænderne, hvis værdien af dine investeringer falder i en periode og huske på, at aktiemarkedet har en generel opadstigende kurve, så det nok skal komme tilbage.”

”Det, der ikke må ske, er, at man går i panik undervejs og sælger ud før tid”, siger Camilla Schjølin Poulsen

* Beregningerne er baseret på MSCI World Total Return indeks og inkl. geninvestering af eventuelle udbytter. Afkastet er i DKK.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Relaterede Artikler

Rådgivning | 2 min

Få mest muligt ud af dit afkast

Vil du have mest muligt ud af afkastet på dine investeringer, gælder det om at have styr på skatten, for den har stor betydning for, hvor meget af dit afkast der bliver tilbage til dig. Nykredits privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen guider på vej.
Rådgivning | 2 min

Kom med til virtuel investeringskonference den 5. oktober

Nykredits eksperter klæder dig på til endnu et år som investor, når vi inviterer til virtuelt investeringsmøde den 5. oktober.
Rådgivning | 2 min

Se med på gratis webinar om bæredygtige investeringer

Få eksperternes bedste råd til at komme godt i gang med at investere bæredygtigt, når vi inviterer til webinar torsdag den 9. september.