Find vej i de tre nye kategorier for bæredygtige investeringer

Dansk landskab

Det er blevet nemmere for dig som investor at finde ud af, hvor bæredygtige de enkelte investeringsforeninger er. Chef for ESG i Nykredit, Søren Larsen, guider vej til de tre nye kategorier, du skal kende.

Der er godt nyt til de investorer, der har svært ved at finde rundt i det store udbud af bæredygtige investeringer, som er vokset frem de seneste år. Der er nemlig kommet et nyt, fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserer de investeringsforeninger, du som investor kan sætte penge i.

Der er tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skal gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt.

”De nye regler udgør en fælles ramme, der skal gøre det mere overskueligt for investorerne at vurdere og sammenligne de investeringsløsninger, vi har på hylderne,” siger Søren Larsen, der er chef for ESG i Nykredit, og fortsætter:

”Det er super positivt, at der er kommet en mærkning, der kan sætte nogle fælles standarder for at sammenligne bæredygtige investeringer på tværs, og som også kan være med til at modvirke greenwashing, hvor investeringsløsninger markedsføres som grønne og bæredygtige uden at være det.”

De tre kategorier for bæredygtighed

EU arbejder med tre niveauer for, hvordan de enkelte fonde arbejder med bæredygtighed. Du kan derfor fremover kigge efter, om foreningen er kategoriseret som et artikel 6-produkt, et artikel 8-produkt eller et artikel 9-produkt – mundret opkaldt efter de afsnit af forordningen, som de refererer til. Det er et krav, at alle investeringsprodukter, såsom investeringsforeninger, er mærket efter den nye ordning.

Artikel 6: Højt bundniveau for bæredygtighed

Artikel 6-produkter er det laveste niveau, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er bæredygtige aspekter i investeringerne, understreger Søren Larsen.
”I artikel 6-produkter følger investeringerne forvalterens generelle politik for ansvarlige investeringer. Der kan godt være store forskelle fra forvalter til forvalter, men i Danmark har brancheforeningen Finans Danmark lavet nogle minimumsanbefalinger for artikel 6-fonde. Og i Nykredit har vi i forvejen et højt niveau for ansvarlighed, og derfor forpligter vi os også til at gøre en masse i vores artikel 6-fonde,” siger Søren Larsen og uddyber:

”Der er en række ting, vi ikke investerer i. Det omfatter eksempelvis producenter af kontroversielle våben som klyngevåben, virksomheder der systematisk har tilsidesat menneskerettigheder og internationale regler og fremover også tobaksproducenter. Og vi screener hvert kvartal alle de selskaber, vi er investeret i. Hvis der så er problemer i et selskab, f.eks. med overholdelse af menneskerettigheder eller påvirkning af miljøet, så går vi i dialog med selskaberne for at se, om vi kan påvirke dem til at løse problemerne.”

Det er super positivt, at der er kommet en mærkning, der kan sætte nogle fælles standarder for at sammenligne bæredygtige investeringer på tværs

Søren Larsen, chef for ESG i Nykredit

Artikel 8: Bæredygtighed indgår i investeringsbeslutninger

Hvor artikel 6-fonde lever op til nogle minimumsstandarder for bæredygtighed og ansvarlig investering, så bliver bæredygtighed inddraget i selve investeringsprocessen i artikel 8-fonde, fortæller Søren Larsen.

”Her bliver selskaberne analyseret ud fra et bredt bæredygtighedsperspektiv. Klimapåvirkning vil altid indgå i et eller andet omfang, men det samme gør god selskabsledelse – eksempelvis om der er nok diversitet i ledelsen, så den ikke kun består af midaldrende herrer– relevante miljøaspekter såsom mål for genanvendelse og reduktion af forurening samt sociale aspekter, f.eks. hvorvidt selskabet har fokus på arbejdstagerrettigheder både i selskabet selv, men også hos deres leverandører. Vi inddrager alle de bæredygtighedsnøgletal, som også har betydning for vurdering af selskabets potentielle afkast,” siger han.

Derfor bliver alle virksomheder i artikel 8-fonde vurderet ud fra bæredygtighedsrisici, men også ud fra, om de griber mulighederne i den grønne omstilling.

”Det kunne være et rederi, som i dag primært bruger fossile brændstoffer, men inden for en overskuelig tidshorisont har mulighed for at blive førende i branchen i forhold til at drive sine skibe med grøn energi. Her vil det være afgørende, både af hensyn til bæredygtigheden og det potentielle afkast, at måle rederiet på, hvor hurtigt det nedbringer sit forbrug af fossile brændstoffer og dermed mindsker sit klimaaftryk,” siger Søren Larsen.

Artikel 9: Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål

I artikel 9-fonde – det højeste niveau – indgår specifikke bæredygtighedsmålsætninger ved siden af afkastmålsætningen.

”Hvis en artikel 9-fond har nedbringelse af CO2-udledning som mål, så kommer man ikke uden om, at fondens klimamål skal være i overensstemmelse med ambitionerne i Paris-aftalen, dvs. at fonden skal bidrage til at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader. Det betyder konkret, at i 2030 må fonden som helhed højest udlede CO2 svarende til 25 pct. af verdensmarkedsniveauet for CO2-udledning i 2020,” fastslår Søren Larsen.

Derudover skal alle selskaber i Nykredits artikel 9-fonde gennem deres adfærd og forretning bidrage til at opnå FN’s verdensmål, ligesom 25 pct. af investeringerne skal matche de aktiviteter, som ifølge EU understøtter den grønne omstilling. Det er bl.a. områder som vedvarende energi, energiforbedringer, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Søren Larsen understreger, at alle selskaber i artikel 9-fonde skal leve op til det princip, der af EU bliver kaldt ”do no significant harm”:

”Tænk på et mineselskab, som udvinder lithium til brug i elbilbatterier. Det bidrager uomtvisteligt til den grønne omstilling, men hvis udvindingen i sig selv skader miljøet voldsomt på anden vis, så vil selskabet ikke kunne være med i en artikel 9-fond.”

Bæredygtighed i Nykredits fonde

  • Ud af Nykredits i alt 90 investeringsfonde er 18 aktuelt kategoriseret som artikel 6-fonde, 70 som artikel 8-fonde og to som artikel 9-fonde
  • Du kan foreløbig finde detaljeret information om, hvilken kategori hver enkelt investeringsforening tilhører, og hvilke bæredygtighedsmål de hver især arbejder med, i prospekterne for investeringsforeningerne, under afsnittet "Oplysninger efter Disclosureforordningen”. Prospekterne for de enkelte investeringsforeninger finder du under enkelte fonde på nykreditinvest.dk.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Inspiration | 2 min

Penge tilbage i skat?

Viser årsopgørelsen, at du skal have penge tilbage i skat? Så har Nykredits formueekspert Jeanette Kølbek gode råd til, hvordan du får allermest ud af dem.
Investeringsmarkeder | 2 min

Rapport om samfundsansvar 2023 – bæredygtige investeringer

I Nykredit er vi overbeviste om, at bæredygtige investeringer er uløseligt forbundet med vores mål om at levere stærke og langsigtede investeringsresultater til vores kunder. Ambitionerne er store - men hvad gør vi helt konkret? Det kan du læse alt om i Nykredit Rapport om samfundsansvar 2023.
Investeringsmarkeder | 8 min

Har du styr på din risiko?

Mange investorer tænker ikke så meget på risiko som en sandsynlighed for at tabe penge, men snarere som en risiko for at gå glip af afkast. Men det kan være risikabelt at jagte de aktier, der giver de største forventelige aktieafkast, uden at forholde sig til, om aktiens udsving (volatilitet) passer til ens risikotolerance. Formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd om risikostyring.