Chefstrateg: Pas på med at være for ensidigt eksponeret mod stigende renter og inflation

Stigende renter og de højeste inflationstal i mere end 10 år presser visse dele af aktiemarkedet. Men som investor er det fornuftigt fortsat at være eksponeret mod, at udviklingen kan vende, fastslår chefstrateg.

Investorerne har i den seneste tid skullet navigere i urolige markeder drevet af de højeste inflationsniveauer i over ti år - både i Europa og USA - samt stigende renter.

Men selv om stigende inflation og renter er et toneangivende tema på aktiemarkedet lige nu, gør man som investor klogt i ikke at omlægge hele porteføljen til udelukkende aktier, der trives i netop dét miljø, mener Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

”Vi er ikke bange for at have en eksponering mod stigende renter og inflation, men vi mener, at man skal passe på med at være for ensidigt eksponeret lige nu,” siger Frederik Engholm og uddyber:

”Det er vigtigt at have sig for øje, at den høje inflation er kommet af nogle specielle grunde og også hurtigt kan gå væk igen. Af den grund er det ikke en god idé at placere sig for ensidigt i aktiemarkedet.”

Den økonomiske aktivitet er skævvredet, og vi ser nogle flaskehalse i verdensøkonomien, der er så voldsomme, at det trækker inflationen i nogle specifikke varekategorier op på niveauer, som vi ikke har set i 10, 20 eller endda 30 år.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

Usædvanligt forløb

Der er nemlig ikke tale om et – i økonomisk forstand – traditionelt forløb med stigende inflation og renter, argumenterer Frederik Engholm. I et normalt forløb vil renterne begynde at stige, når der er fuld damp på kedlerne i økonomien, lav arbejdsløshed og begyndende overophedning.

”Det, der sker nu, er lidt noget andet. Vi står i en situation, hvor arbejdsløsheden mange steder er højere end før corona-krisen, og meget af den økonomiske aktivitet er ikke fuldt normaliseret endnu, fordi mange brancher stadig er i knæ og har masser af ledig kapacitet,” siger Frederik Engholm og nævner fly-, turisme- og oplevelsesindustrierne som eksempler på brancher, der kæmper med at komme tilbage på normalt aktivitetsniveau oven på corona-krisen.

Omvendt er der en række andre brancher – særligt de, der producerer fysiske varer – som oplever en enorm efterspørgsel og melder om udbredt mangel på arbejdskraft eller komponenter, eller er udfordret af lange leveringstider.

”Så den økonomiske aktivitet er skævvredet, og vi ser nogle flaskehalse i verdensøkonomien, der er så voldsomme, at det trækker inflationen i nogle specifikke varekategorier op på niveauer, som vi – alt efter hvor vi kigger hen – ikke har set i 10, 20 eller endda 30 år. Det bidrager til at trække den samlede inflation op, og det har så fået renterne til at stige,” forklarer Frederik Engholm.

Aktier påvirkes forskelligt af renter og inflation

Og fordi situationen er usædvanlig, og den økonomiske aktivitet er skævvredet, så reagerer forskellige dele af aktiemarkedet også på forskellige faktorer. Det skal man ifølge Frederik Engholm være opmærksom på som investor.

”Nogle brancher er meget påvirkede af den stigende inflation. Industri- og materialesektorerne er eksempelvis presset af de stigende priser på olie og gas, fordi det er sektorer med et stort energibehov. Der skal man nok passe på med at være for tungt eksponeret i begge brancher på samme tid. Herunder er også bilbranchen særligt hårdt ramt af lange leveringstider på nøglekomponenter som mikrochips, hvilket sætter hele fabrikker i stå,” siger Frederik Engholm.

Og så er der dele af aktiemarkedet, der er mere upåvirkede af inflationen i sig selv, men i stedet døjer under bekymringen om, at højere inflation kan fremrykke pengepolitiske stramninger og rentestigninger. Her er der særligt tale om de såkaldte vækstaktier, som bl.a. dækker over mange tech-selskaber.

”De bryder sig ikke om højere renter, fordi meget af deres værdi består i, at de forventer at tjene endnu flere penge i fremtiden, og højere renter udhuler værdien af den fremtidige indtjening,” forklarer Frederik Engholm.

Netop usikkerheden gør, at det ifølge Nykredits chefstrateg er en god idé at have en bred sektoreksponering i sine aktier, så man ikke bliver efterladt på perronen, hvis situationen gradvist vender tilbage til normalen

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

Finans nyder godt af højere renter

Omvendt klarer vækstaktiernes modsætning – valueaktierne – sig bedre i en verden med stigende renter, fordi deres værdiansættelse i højere grad er baseret på deres indtjening i dag.

”Det er f.eks. finanssektoren og særligt bankerne, der har det godt med højere renter. Og vi har længe sagt, at det er en god idé at være eksponeret mod finanssektoren, når det stadig er usikkert, hvor meget renterne vil stige. Så dem har vi på overvægt, selvom vi ikke har en forventning om, at centralbankerne vil skynde sig med at hæve renterne,” siger Frederik Engholm.

Lige nu er der generelt usikkerhed i markedet om, hvor lang tid endnu flaskehalse, varemangel og prisstigninger kommer til at præge verdenshandlen og dermed presse inflationen op.

Netop usikkerheden gør, at det ifølge Nykredits chefstrateg er en god idé at have en bred sektoreksponering i sine aktier, så man ikke bliver efterladt på perronen, hvis situationen gradvist vender tilbage til normalen i løbet af næste år og dermed lægger en dæmper på inflations- og renteudviklingen.

Frederik Engholm hæfter sig da også ved, at de globale aktiemarkeder efter faldene i september har rystet en del af inflationsfrygten af sig og er tilbage eller tæt på at være tilbage ved sommerens kursniveauer.

”På den måde er det overordnet indpriset i de globale aktier lige nu, at renter og inflation ikke kommer til at stige til et niveau, som aktiemarkedet ikke kan håndtere,” siger han.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Hvad sker der, hvis Rusland invaderer Ukraine?

Selv om de fleste geopolitiske eksperter vurderer, at Rusland i højere grad vil markere end invadere, så kan en russisk invasion ikke udelukkes. Skulle det ske, kan det skabe uro på markederne, som dog ventes at blæse relativt hurtigt over.
Aktier | 8 min

Sådan vurderer Nykredit de forskellige aktiesektorer primo 2022

Er din portefølje klar til et nyt år, eller skal der justeres, så dine investeringer er rustet mod alt fra et rekordhøjt smittetryk til renteforhøjelser og (mere) genåbningsvækst? Nykredits senioranalytiker løfter sløret for Nykredits nyeste sektorstrategi.
Aktier | 4 min

Hvordan tegner 2022 for årets C25-stjerner?

Særligt to sektorer har medvirket til at trække C25-indekset op i 2021 efter en hård start på året. Men hvordan tegner 2022? Det giver Nykredits chefporteføljeforvalter, Hans Kjær, sin vurdering af.