Aktiemarkedet er i stormvejr - sådan skal du forholde dig som investor

Krig i Ukraine, coronafrygt i Kina og kraftige rentestigninger har været med til at sende aktiemarkederne ud et kraftigt stormvejr. Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl Poulsen, tager temperaturen på aktiemarkedet og formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd til, hvordan du skal agere som investor.

2022 har indtil videre været hård ved aktiemarkederne. Alene den sidste måned har modvinden på markederne resulteret i, at globale aktier har tabt hele 7 procent. Og ifølge senioranalytiker, Frederik Romedahl Poulsen, bunder usikkerheden i flere faktorer.

Den dominerende faktor synes dog at være de kraftige rentestigninger, der afspejler den forhøjede inflation, stramme arbejdsmarkeder og deraf tilpasning af forventninger til pengepolitikken. Både i den europæiske såvel som den amerikanske centralbank har man fremrykket og løftet den forventede rentebane i markedet.

Hensigten er at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, forklarer Frederik Romedahl Poulsen.

“Men historisk set har det været svært at ramme den rette dosering, hvilket får nogle investorer til at frygte, at økonomien ultimativt vil knække halsen ved en så hastig tilpasning i finansielle vilkår”

Kinesisk coronafrygt og krigen i Ukraine truer væksten

Kinesernes frygt for omikron-varianten har blandt andet ført til en total nedlukning af Shanghai, hvor verdens største havn ligger. Det har resulteret i en klar svækkelse af væksten, hvilket med stor sandsynlighed vil smitte af på de globale forsyningskæder.

Det er ikke længere et spørgsmål om, men derimod et spørgsmål om hvornår Kina må opgive at forfølge nultolerancepolitikken, da den på sigt kan bringe økonomien langvarigt i knæ, vurderer Frederik Romedahl Poulsen.

“Afstår kineserne fra nultolerancepolitikken, kan det med korte træk mildne bekymringerne om global vækst,” forklarer han.

Også krigen i Ukraine udgør en risiko, selvom dens betydning i markedet synes aftaget. Ifølge Frederik Romedahl Poulsen er der dog stadig risiko for, at der bliver sat prop i de russiske gasleverancer, hvilket vil resultere i en markant svækkelse af den europæiske vækst.

Forventer stigende aktiekurser sidst på året

Over den kommende tid forventer Frederik Romedahl Poulsen en generel svækkelse i nøgletallene som en reaktion på den store usikkerhed. Omvendt kan bekymringerne om Kina, Ukraine og energiforsyninger dæmpes betydeligt på relativt kort tid, vurderer han.

“Det betyder, at dynamikken i markedet sagtens kan skifte til det bedre, hvis disse katalysatorer kommer i spil - ikke mindst i Europa og Kina. Jeg forventer dog, at aktievolatiliteten forbliver på et forhøjet niveau - også selvom det nedadrettede pres på aktier ventes at klinge af,” siger Frederik Romedahl Poulsen.

Han ser ikke anledning til at forvente en stor kortsigtet reversering i markedet - blandt andet fordi en del af tilpasningen i aktiekurserne også er et resultat af et større skifte op i lange renter. Dog forventer Frederik Romedahl Poulsen, at markedet ligger højere sidst på året i forhold til i dag. Det er dog en forventning, der er blevet nedtonet som et resultat af rentebevægelserne.

Sådan forholder du dig som investor i et uroligt marked – tre gode råd til dig fra Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek.

  • Tænk langsigtet og hav is i maven
    Vi oplever nogle voldsomme udsving i øjeblikket, og det kan have psykologisk påvirkning. Historisk set vil der dog altid komme en modreaktion efter et stort fald i markederne. Derfor bør du som investor have langt perspektiv på dine investeringer og holde fast i din investeringsstrategi og risikoprofil - også når markederne falder som nu. Uroen på aktiemarkedet kan dog også være en god lejlighed til at genbesøge din risikoprofil.
  • Afspejler din aktieandel den risiko, du vil løbe?
    Et godt råd er at gennemgå din portefølje og sikre, at sammensætningen mellem de enkelte aktivklasser stemmer overens med din risikoprofil. Har kan du eksempelvis lægge mærke til, om du har for mange eller for få aktier. Har du blandet din portefølje således, at der ikke kun er aktier og obligationer, men måske også andre typer af aktiver, som agerer anderledes? Eksempelvis infrastruktur, som traditionelt set har færre udsving end aktier.
  • Spred dine investeringer over flere lande og sektorer
    Spredning er redning: Det er altid en god idé at sikre, at din portefølje har en god risikospredning. Dels mellem de enkelte aktivklasser, men også nede i de enkelte aktivklasser. Rentestigninger kan eksempelvis ramme nogle sektorer hårdere end andre.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Wealth Expert: Provides insight into personal finance as well as current consumer trends in savings, pension and investment. Helps Danes navigate safely through the landscape of personal finance and optimise their wealth planning to obtain lifetime financial security.

Relaterede Artikler

Aktier | 6 min

Energikrisen med investor-briller

Hvad er op og ned i energikrisen? Hvad er udsigterne til at gøre Europa uafhængig af russisk gas? Og hvor stiller hele miseren dig som forbruger – og som investor? Læs med her.
Aktier | 5 min

Farvel til den allersidste russiske aktie

Nykredit og Sparinvest har solgt sin sidste russiske aktie - men hvorfor først nu? Hvem køber egentlig de russiske værdipapirer, som hele verden står i kø for at sælge? Nykredits direktør for Asset Management, Ralf Magnussen, giver svar på tiltale.
Aktier | 16 min

Røde tal og rentestigninger

Den dårlige stemning fortsætter på både aktie- og obligationsmarkedet. Men hvorfor er der så dårlig stemning, og hvad er udsigterne for de kommende måneder? Det vurderer Klaus Dalsgaard, chefstrateg hos Nykredit i denne udgave af Investor Insights.