Nykredit Forvaltning

Nykredit Forvaltningsafdeling er en af Danmarks 10 godkendte forvaltningsafdelinger. Vi hjælper dig, når du har midler der skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling.

Priser og vilkår

Formuestørrelse

Forvaltningsgebyr*

Moms

Inkl. Moms

​0 – 350.000

​5,5%

​0,62%

​6,12%

​350.000 – 5 mio.

​4,5%

​0,51%

​5,01%

​5 mio. – 10 mio.

​4%

​0,45%

​4,45%

​10 mio. – 20 mio.

​3,5%

​0,39%

​3,89%

​Over 20 mio.

​2,5%

​0,28%

​2,78%

Minimum

 

 

350 kr. pr. år

 

*Forvaltningsgebyret beregnes som en % sats af kapitalafkastet og betales årligt.

 

Forvaltningsgebyret omfatter:

Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler. Dette sker i henhold til Civilstyrelsen, så kapitalen ikke bliver brugt ureglementeret. Nykredit kontrollerer at der ikke bliver foretaget ulovlige investeringer, samt at aktieandelen ikke overstiger 50 %.

Der betales ikke depotgebyr for danske værdipapirer. Gebyr for udenlandske værdipapirer afregnes efter bankens almindelige satser. Gebyret kan ændres med en måneds varsel. Gebyret opkræves årligt ultimo året og hæves på afkastkontoen.

Forvaltningsgebyret omfatter ikke kontrol af værgemålsregnskab, som opkræves et særligt gebyr på 300 kr. 

Forvaltningsgebyret udregnes alt efter arbejdets omfang, dog minimum 5.000 kr. + moms pr. år. Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler.

Der betales ikke depotgebyr for danske værdipapirer. Gebyr for udenlandske værdipapirer afregnes efter bankens almindelige satser.

Gebyret kan ændres med en måneds varsel. Forvaltningsgebyret kan eventuelt genforhandles ca. hvert andet år i forbindelse med ændringer i arbejdets omfang eller lignende. Kun 45% af gebyret er momsbelagt. 

Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler. Dette sker i henhold til Civilstyrelsen, så kapitalen ikke bliver brugt unødigt. Nykredit kontrollerer, at der ikke bliver foretaget ulovlige investeringer, samt at aktieandelen ikke overstiger 75 %. Desuden tilbydes adgang til Netbank, hvorfra legatportioner, bestyrelseshonorarer og andet kan udbetales.

Nykredit Banks forvaltningsafdeling udarbejder ikke regnskaber for ikke erhvervsdrivende fonde.

Hjælp til dig der er kunde i forvaltningsafdelingen - eller værge for en

Kontakt

Telefon: 44 55 99 78
Mail: forvaltning@nykredit.dk

Postadresse:
Nykredit Bank Forvaltningsafdeling
Under Krystallen 1
1780 København V

Registrerings nummer: 8128
VP-depotnummer: 08117