Deling af pensionsordning

Hver ægtefælle tager som udgangspunkt sin egen pension med sig i tilfælde af skilsmisse.

Tidligere skulle pensionsordninger og andre værdier deles lige mellem ægtefællerne, men det blev ændret i lovgivningen i 2008.

Reglerne i korte træk

  • Rimelige pensioner skal som udgangspunkt ikke længere deles ved skilsmisse, men bliver hos ejeren.
  • En overenskomstmæssig pensionsordning er som udgangspunkt rimelig.
  • En ægtefælle kan dog forlange en kompensation, hvis en af jer bliver stillet urimeligt ved en skilsmisse.

Reglerne er formuleret meget bredt og domstolene skal behandle de første sager, før vi har mere klare retningslinjer om rimelighed og kompensation.
Hvis du og din ægtefælle ønsker, at jeres pensionsopsparing fortsat skal deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse, bør I overveje, om der skal oprettes en ægtepagt.