Husforsikring

Boligen skal være en tryg base. Med en husforsikring er dit hus, fritidshus eller kolonihavehus godt sikret i tilfælde af brand, storm, indbrud eller skybrud – skader der ofte kan være dyre at reparere.

Du får blandt andet:

  • Genhusning i ubegrænset tid.
  • Branddækning ved små og store brandskader.
  • Dækning af følgeskader som fx vandskade efter brandslukning.
  • En bred vifte af tilvalgsdækninger – blandt andet ferieudlejning.

Husforsikringen dækker både helårshuse og fritidsboliger. Og du kan vælge dækninger til, så forsikringen passer til din bolig- og livssituation.

Du bliver fulgt helt til hoveddøren med god rådgivning, så du kan være tryg ved din dækning. Og skulle uheldet være ude, får du en hurtig og smidig skadebehandling, så du hurtigt kan vende tilbage til hverdagen.

Vi samarbejder med Privatsikring, der er ejet af Codan

Når du samler bank og forsikring, får du overblik over din økonomi og større tryghed i gode tider, og når skaden sker. Vi arbejder sammen med Privatsikring, der blandt andet er kendt for høj kundetilfredshed, effektiv skadesbehandling, gode dækninger og skræddersyede forsikringer. Du kan læse mere her

Mulige tilvalg til Husforsikring

Med dette tilvalg dækker Privatsikring skader ved storm, skybrud, snetryk, indbrud og andre pludselige skader. 

  • Krisehjælp:Hvis I får brug for det efter fx en brand eller eksplosion i boligen med akut behov for genhusning, har du mulighed for, at få hjælp af en psykolog eller speciallæge i psykiatri for dig og din familie.
    Hus- og grundejeransvar: Privatsikring dækker det ansvar, du som husejer eller bruger af ejendommen kan pådrage dig for skader på andre mennesker eller deres ting og dyr.
  • Retshjælp:Her kan du få dækket dine sagsomkostninger ved visse typer af private retstvister, som du er part i som ejer eller bruger af huset.

Ødelagte vinduer er en typisk skade, som er dækket af glas- og sanitetsdækningen. Men hvis du har et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig, så er det en god ide at tilkøbe en glas- og sanitetsdækning.

Er dit hus ordentligt vedligeholdt hus, og bliver det angrebet af svamp, insekt eller råd som nedbryder eller ødelægger træet, dækker Privatsikring dine udgifter til udbedring af skaden.

Dækker fx utætheder i skjulte vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør der løber i væggene og gulvet inde i huset.

Omfatter skader på rør, kabler og ledninger fra husets yderside til hovedledningen og fællesledninger, du har vedligeholdelsespligten for. Privatsikring dækker efter aftale udgifter til fejlfinding i forbindelse med en dækket skade som fx frostsprængning, brud eller kortslutning i elkabler.

Med dette tilvalg sikrer du dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude i form af skader efter regn eller fygesne, der trænger ind i huset, skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset efter længere tids regn, eller skader efter vand, der drypper eller siver fra synlige rør.

Med dette tilvalg sikrer du dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude i form af skader efter regn eller fygesne, der trænger ind i huset, skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset efter længere tids regn, eller skader efter vand, der drypper eller siver fra synlige rør.

Skal din bolig bruges til ferieudlejning? Privatsikring dækker, hvis din lejer stjæler eller ødelægger noget i huset med vilje.

Du har mulighed for yderligere tilvalg som fx Indbodækning til Fritidshus og kolonihavehus eller Brand i udbygninger ved nedlagt landbrug – se mere her (link til privatsikring.dk)

Find information på privatsikring.dk

Du kan finde information om Husforsikring og dækninger på

privatsikring.dk