Forsikring

Forsikringer med Mastercard

Med et Mastercard Blue Shopping, Mastercard Gold eller Mastercard Platinum fra Nykredit får du særlige forsikringsfordele. Få overblikket her.

Sådan er du dækket

Vidste du, at du med Mastercard Blue Shopping, Mastercard Gold og Mastercard Platinum automatisk får en række forsikringer, som kan dække dig i forskellige situationer.

Det kan være alt for køb online, rejseforsikring, billeje og meget andet. Du får overblikket over udvalgte dækninger her.

Forsikringsoverblik

Emne Mastercard Blue Shopping Mastercard Gold Mastercard Platinum Rejseforsikring
Europa/Verden
Dækkede personer Kortholder Kortholder, ægtefælle/
samlever, børn1
Kortholder, ægtefælle/
samlever, børn1
Forsikringstager og husstand, Delebørn, Op til to andre medrejsende børn, Ægtefælle på plejehjem, Bofællesskab på to personer
Område Hele verden Hele verden Hele verden Europa4/Verden
Varighed, dage Ingen 60 dage 60 dage Rejser af 30 dages varighed (kan udvides til 60 eller 90 dage)
Rejsetype Ingen Ferie- og forretningsrejser Ferie- og forretningsrejser Ferie- og studierejser samt frivilligt arbejde
Akut skadehjælp via SOS Nej  Ja Ja Ja
Afbestillingsforsikring Ingen Maks. 20.000 kr. pr. person, maks. 40.000 pr. rejse Maks 25.000 kr. pr. person, maks. 75.000 kr. pr. rejse Ingen dækning, men kan tilkøbes
Privatansvar v. personskade Ingen 5.000.000 kr. 8.000.000 kr. Dækket på indboforsikringen
Privatansvar v. tingskade Ingen 3.000.000 kr. 8.000.000 kr.  Dækket på indboforsikringen
Privatansvar v. hotelansvar Ingen 25.000 kr. 25.000 kr. Dækket på 
indboforsikringen
Sygdom og hospitalsophold Ingen Ingen begrænsning6 Ingen begrænsning6 Ingen begrænsning6
Hjemtransport Ingen5 Ingen begrænsning Ingen begrænsning Ingen begrænsning
Kronisk sygdom Ingen Har sygdom været ustabil inden for 2 mdr. før afrejse, skal forhåndstilsagn indhentes Har sygdom været ustabil inden for 2 mdr. før afrejse, skal forhåndstilsagn indhentes Har sygdom været ustabil inden for 2 mdr. før afrejse, skal forhåndstilsagn indhentes7
Sygeledsagelse Ingen Rimelige og nødvendige udgifter7 Rimelige ekstraudgifter  for 1 person7 Rimelige og nødvendige udgifter for medrejsende husstand eller 1 anden person efter eget valg
Overfald, pr. person Ingen 250.000 500.000 kr. 677.066 kr. (2021)
Retshjælp, pr. person Ingen 150.000 kr. 250.000 kr. Dækket på 
indboforsikiringen
Kaution /sikkerhedsstillelse Ingen 150.000 kr. pr. person 250.000 kr. pr. person 234.212 pr. begivenhed 
(2021)
Evakuering Ingen Ingen Ingen 107.712 kr. (2021) pr. ophold. Hjemtransport på økonomiklasse. Efterladt bagage 20.040 kr. (2021)
Krisehjælp på stedet Ingen Ingen Ingen Ingen begrænsning
Psykologhjælp efter hjemkomst Ingen Ingen Ingen Maks 5 behandlinger pr. hændelse
Hjemkaldelse Ingen Rimelige udgifter til transport7 Rimelige udgifter til transport7 Rimelige udgifter til transport 
Tilkaldelse Ingen Maks to personer, 50.000 kr. Rimelige og nødvendige udgifter til 2 personer7 Rimelige og nødvendige udgifter maks. 2.505 kr./døgn (2021) og maks 36.323 kr. (2021) pr. begivenhed
Tyveri eller beskadigelse af bagage Ingen Ingen 10.000 kr. pr. person, dog maks. 90.000 kr. pr. hændelse Dækket på indboforsikring
Flyforsinkelse, pr. person Ingen Ingen Maks. 7.500 kr. 1.253 kr. pr. døgn, dog maks. 4 døgn
Forsinket fremmøde Ingen Ingen 15.000 kr. pr. person, dog maks. 90.000 kr. pr. hændelse Rimelige og nødvendige 
udgifter til indhentning af 
rejserute (økonomiklasse)
hotel, forplejning og 
lokaltransport
Erstatningsrejse ved lægeordineret sengeleje i mere end halvdelen af ferien eller min. 72 timers indlæggelse Ingen Ingen Op til 25.000 kr. pr. person, maks. 75.000 kr. pr. rejse Op til 25.000 kr. pr. sikret – dog maks. 100.000 kr. pr. rejse
Feriekompensation ved lægeordineret ro og hvile i min. 3 dage Ingen Ingen Op til 25.000 kr. pr. person, maks. 75.000 kr. pr. rejse Rejsens pris pr. dag. maks. 107.712 kr. (2021) pr. begivenhed uanset antal personer
Ferieboligsikring Ingen Ingen Op til 2.505 kr. pr. døgn. Maks. 20.040 kr. pr. skade (2021) Op til 2.505 kr. pr. døgn. Maks. 20.040 kr. pr. skade (2021)
Bagageforsinkelse Ingen Ingen Rimelige og nødvendige udgifter, dog maks. 7.500 kr. pr. person7 1.255 kr. (2021) pr. 
sikrede (efter 6 timer) 
– maks. 4 døgn
Dødsfald Ingen Ingen 2.000.000 kr. Ingen
Invaliditet Ingen Ingen 2.000.000 kr. Ingen
Selvrisiko ved billeje Ingen Ingen Dækker maks. 21 dage 20.040 kr. (2021)
Købsforsikring 30 dage fra køb/modtagelse: 30.000 kr. pr. år 30.000 kr. pr. år 30 dage fra køb/modtagelse: 30.000 kr. pr. år Ingen
Udvidet reklamationsret

Op til 4 år: 20.000 kr. pr. skade, maks. 50.000 kr. pr. år

Op til 4 år: 20.000 kr. pr. skade, maks. 50.000 kr. pr. år Op til 4 år: 20.000 kr. pr. skade, maks. 50.000 kr. pr. år Ingen
Rejseassistance Ingen Ingen Via SOS Via SOS
Websafe og ID-tyveri Scanning af internet, fjernelse af information, psykologisk krisehjælp, juridisk assistance og evt. tabt arbejdsfortjeneste Scanning af internet, fjernelse af information, psykologisk krisehjælp, juridisk assistance og evt. tabt arbejdsfortjeneste Scanning af internet, fjernelse af information, psykologisk krisehjælp, juridisk assistance og evt. tabt arbejdsfortjeneste Ingen
1) For at ægtefælle/samlever/børn (og børnebørn på World Elite Mastercard) er dækket, er det en forudsætning, at rejsen foretages sammen med kortholder. 2) Ferierejseforsikring via Privatsikring. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes til Europa og verden. Forsikringen kan tegnes som en tilvalgsdækning til hjemforsikring og landbrugsforsikring i Nykredit. 3) Dækker i EU/EØS-lande samt Schweiz. 4) Ved Europa forstås det geografiske Europa indtil Ural, Færøerne, Grønland, Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira. Det geografiske Europa: Albanien, Andorra, Belgien, BosnienHercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland/Nederland, Hviderusland/Belarus, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 5) Det offentlige dækker lægeordineret hjemtransport fra Grønland og Færøerne. Derudover dækkes merudgifter til lægeordineret hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige via Nordisk Konvention. 6) Dækningen er komplementær til det blå EU-sygesikringskort, hvorfor dette skal medbringes på rejsen. 7) Det udregnes fra sag til sag, om udgifterne er rimelige og/eller nødvendige.