Fritidshusforsikring

Som sommerhusejer kan du få ro i maven - og i fritiden - med en Fritidshusforsikring.

Fritidshusforsikring omfatter beboelsesbygninger og tilhørende udhuse og dækker brand, fx ved lynnedslag, eksplosion og kortslutning. Dækningen kan ikke vælges fra.

 

Særlige fordele med Fritidshusforsikring

  • Vi erstatter el-skader til nyværdi – dvs. ingen afskrivning.
  • Vi erstatter skader på rør og stikledninger til nyværdi – dvs. ingen afskrivning.
  • Hjælp inden for 60 min. ved akutte skader.
  • Dækning af skader forårsaget af gnavere, rovdyr, flagermus eller fugle.

Vi anbefaler

Du kan ikke fravælge branddækningen, men du kan selv vælge, hvilke andre dækninger din Fritidshusforsikring skal have. Vi anbefaler at din Fritidshusforsikring omfatter:

  • Anden bygningsbeskadigelse
  • Husejeransvar og retshjælp
  • Svampe- og insektskade
  • Stikledninger
  • Indbodækning

Kontakt os

Har du spørgsmål til dine forsikringer, så ring til os på 70 15 60 10.

Se vilkår

Se produktinformation

Formidlingsprovision

Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan vi oplyse, at vi modtager forsikringsprovisioner og vederlag fra vores samarbejdspartner Nykredit Forsikring i forbindelse med salget af skadesforsikringer.

 

Se oversigt over provisioner

Nyttige links