Nykredit Forsikring - rapporter og øvrige oplysninger

Herunder kan du læse om Nykredit Forsikrings årsrapporter, Finanstilsynets redegørelser, lønpolitik mv.

Årsrapport

Læs årsrapporten for Nykredit Forsikring A/S 

Finanstilsynets redegørelse

Læs årsrapporten for Nykredit Forsikring A/S 

Lønpolitik

Lønpolitikken for Nykredit Forsikring A/S er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i Lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 1, nr. 9, og §§ 77a-d om lønpolitik samt under hensyntagen til de regler, som der er fastlagt for aflønning af Nykredit Forsikring A/S’ moderselskab Gjensidige Forsikring ASA, Norge.
Lønpolitikken gælder for bestyrelse, direktion og andre ansatte i Nykredit Forsikring A/S, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, samt ansatte i kontrolfunktioner. Lønpolitikken er udformet således, at den fastlægger rammerne for honoreringen til bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere samt ansatte i kontrolfunktioner.

Læs Lønpolitikken

Oplysning om underrepræsenterede køn

Det følger af Lov om finansiel virksomhed § 79a, at måltal for underrepræsenterede køn i bestyrelser skal offentliggøres og der skal udarbejdes politik herfor. I medfør af Lov om finansiel virksomhed § 79a, stk. 3, kan dette undlades for datterselskaber, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder politik for den samlede koncern. Det kan oplyses, at Gjensidige Forsikring ASA opstiller måltal og udarbejder politik samlet for koncernen.

Experian (RKI) eller andet debitorregister

For kunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) eller andet debitorregister, gælder særlige indtegningsregler.
Indtegning af kunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) eller andet debitorregister indebærer en individuel vurdering.

Derfor beder Nykredit Forsikring dem, som tilkendegiver, at de er registreret i RKI eller andet debitorregister, om at sende uddybende dokumentation på, hvor meget man skylder i RKI/ debitorregister, og hvor mange sager man har. Ligesom vi beder om, at der fremsendes et budget, som viser ens rådighedsbeløb. 

Dokumentationen bruges til en individuel vurdering, hvor vi beslutter enten at tegne ind på normale vilkår, et præmietillæg eller en afvisning af indtegning, idet selskabet naturligvis vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.

Restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling

For kunder, der er i restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling, gælder særlige indtegningsregler. 
Indtegning af kunder, der er restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling indebærer en individuel vurdering.

Derfor beder Nykredit forsikring dem, som tilkendegiver, at de er restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling, om at sende uddybende dokumentation på dette. Ligesom vi beder om, at der fremsendes et budget, som viser ens rådighedsbeløb. 

Dokumentationen bruges til en individuel vurdering, hvor vi beslutter enten at tegne ind på normale vilkår, et præmietillæg eller en afvisning af indtegning, idet selskabet naturligvis vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.