Finansmarkederne i et usædvanligt halvår – hvor står vi i dag?

Spørgsmål og svar fra webinaret - opdateret d. 25. juni 2020

Et bud er, at vi i slutningen af året vil ligge højere på de ledende indeks end sædvanligvis. Det er ingen tvivl om, at det er en ekstraordinær usikker situation, og det kræver, at vi bevæger os gradvist fremad økonomisk set. Hvis vi får ret i antagelsen om, at vi er på en sti, hvor det godt kan være, at der kommer lidt ujævnt trav engang imellem, men at vi grundlæggende bevæger os fremad økonomisk set og nøgletallene ser bedre ud i slutningen af året, så vil markederne også afspejle det.

Der er ingen tvivl om, at man kan have en bekymring, og den værdiansættelsesgraf, der blev vist undervejs i webinaret, viser, at markederne i et eller andet omfang, er løbet foran virkeligheden. Det er ikke det samme som, at virkeligheden ikke godt kan nå at catche up og skubbe os tilbage i den rigtige retning. Men det betyder også, at markedet allerede har indregnet en situation, hvor vi overordnet set, kommer til at bevæge os i den rigtige retning. Og hvis der bliver skabt for meget usikkerhed om det, så er der potentiale for, at faldet kan blive endnu tungere, så vi er stadig en periode, hvor vi kan risikere en ny rutsjetur.

 

Der er en meget klar forventning om, at det her er en skidt periode. Den regnskabssæson vi går ind i nu, indeholder jo ikke mindst april måned, som var en meget svær måned. Andet kvartal er den periode, hvor væksten falder allermest, og vi kommer nok til at se det største fald i vækstraten nogensinde. Det betyder og afspejler selvfølgelig virksomhedernes regnskaber, så det, der kommer fokus på, er, hvilke signaler virksomhederne sender ud om fremtiden. Kan de allerede nu se, at de seneste måneder peger på en hel anden udvikling, end den vi oplevede tilbage i starten af kvartalerne, så er det det, markedet vil have fokus på. Det er velkendt stof, at det bliver et katastrofalt regnskabskvartal specielt for andet kvartal.

Vi kommer til at se et spring i offentlige gældskvoter, og vi kommer til at se 10-15% i statsgæld. Den italienske statsgæld kan ende på 150-170% af BNP, så langt fra de niveauer landende normalt ligger på i dag. Det giver anledning til bekymringer omkring en ny gældskrise i den vestlige verden. Det tror vi dog ikke er tilfældet. For det første har man meget stor hjælp til at opsuge noget af gælden med det samme fra centralbankerne, som poster nogenlunde tilsvarende beløb ud i markederne ved at suge statsobligationer op. Desuden ser vi, at gælden er blevet langt nemmere at holde for staterne, da renteniveauet er faldet markant. I USA vil man bruge mindre af sit økonomiske potentiale på at vedligeholde gælden end ved et langt mindre gældsniveau for en 15-20 år siden. Så man kan ikke helt se det så enkelt, men vi ser ikke noget overordnet kritisk på nuværende niveau. Det ville være et problem hvis centralbanker og ECB ikke ville hjælpe Italien med på kort sigt at suge gælden op, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Derfor tror vi ikke, at vi kommer til at se gældskriser eller lignende. 

 

Det, der faktisk viser sig, er, at det handler om mange andre ting end blot om, hvilken strategi man har valgt. Det handler først og fremmest om, hvordan økonomien i det enkelte land er sammensat. Den svenske økonomi er cyklisk og mere eksponeret mod nogle sektorer, som svinger mere, end vi er i Danmark. Så når økonomien har det svært, er der flere af de svenske industrier, der også bliver påvirket heraf. Svenskerne klarede selv en meget stram nedlukning, og svenskerne har ikke opført sig markant anderledes, end vi har, men de er heller ikke blevet tvunget af myndighederne til at opføre sig så anderledes, som vi er. Det er ganske sandsynligt, at den svenske økonomi, kommer til at klare sig dårligere end den danske i år på trods af den mere afslappede strategi.

Vi har to gamle herrer, der kandidere her, og jeg tror en del af de rygter, der bliver skabt, er for at spinne nogle historier om modkandidaterne. Men der er ingen tvivl om, at dette er ét af de præsidentvalg, hvor der vil være ekstra meget fokus på, hvem vicepræsident-kandidaten bliver. Trump har også vist et lidt slingrende helbred, og i nogle situationer har hjernespecialister sagt, at det faktisk ser lidt betænkeligt ud. Så der vil være fokus på, hvem der sidder som vicepræsident - især for Biden, da vi ikke ved det endnu. Trump vil formentlig fortsætte med Pen.

Europa er rigtig godt positioneret til at blive vinderen. Både fordi Europa har den folkelige opbakning og det politiske skift i den rigtige retning samt midlerne til det. Således kan Europa agere i fællesskab og danne en målrettet strategi. På den måde vil Europa være konkurrencedygtige på et afgørende økonomisk område i fremtiden. Og det er en af grundene til, at vi på længere sigt ser mere positivt på Europa ift. USA, som maler sig lidt op i et hjørne med den politik Trump fører.

En del har spekuleret i, om de enorme statsunderskud og den deraf følgende store udstedelse af statsobligationer sender renten op efter mange års fald. Vi tror det ikke. Kigger man eksempelvis på 2020, så vil centralbankerne købe flere obligationer op (via opkøbsprogrammer), end der bliver udstedt. I Europa har ECB lovet opkøb for ca. 900 mia. i 2020, mens eurolandende regner med at skulle udstede nye obligationer for omkring 500-600 mia.

Vi tror også, at krisen snarere skaber lavere end højere inflation, og vi venter derfor heller ikke, at det vil medvirke til at presse renten op. Vi forventer renterne forbliver lave i en rum tid. Lave renter er i øvrigt med til at holde aktierne oppe – og måske en del af forklaringen på, hvorfor markedet ikke bekymrer sig om, at aktierne er dyrt prisfastsat set i en historisk kontekst. 

Kontakt Nykredit Private Banking

Som Elite-kunde får du et helhedsorienteret økonomisk perspektiv, individuel service og avanceret rådgivning med en Private Banker i spidsen for dit personlige team. Med formuer fra syv til flere hundrede millioner kroner ligner vores kunders økonomi ikke ret mange andres. De stiller krav om individuel service og avanceret rådgivning helt ud over det sædvanlige. Derfor tænker vi nyt og arbejder konstant på at udvikle innovative løsninger, der er målrettet de særlige behov og krav, der følger med en stor formue.

Du får kun det bedste

I Nykredit Private Banking Elite ligger vægten på at skabe samspil mellem de forskellige komponenter i din økonomi, herunder privatøkonomi og virksomhedsøkonomi, hvis du er virksomhedsejer.