Grøn Energi i 2014

Nykredit arbejder med energibesparelser via adfærdsændringer, arealbesparelser og effektivisering, både i forhold til it-udstyr, el og varme. Samtidig er der etableret solcelleanlæg på seks af Nykredits bygninger, og to anlæg er under opførelse.

Ca. 80% af Nykredits CO2-udledning stammer fra energiforbrug til el og varme. Derfor er disse to områder centrale i målet for at opnå 65% CO2-reduktion i 2020 i forhold til 2012.
Nykredits energiforbrug blev i 2014 reduceret med 1% sammenlignet med tallet for 2013 og 4% sammenlignet med Nykredits basisår 2012. De væsentligste tiltag, der i 2014 har bidraget til denne reduktion er beskrevet nedenfor.

Omlægning af rengøring

Rengøringen er i 2014 blevet ændret fra nat- til dagarbejde. Det betyder, at
der ikke er det samme behov for lys og varme i Nykredits bygninger i løbet
af natten. Ændringen vurderes at have medført en årlig besparelse på
ca. 100 tons CO2.

Reduktion af areal pr. medarbejder

I 2014 arbejdede Nykredit Facility Management på at tegne og planlægge, hvordan man mest effektivt kunne udnytte kontorarealer.

”Vi følger løbende udviklingen i arbejdsformer og behov for de forskellige funktioner i virksomheden. Ved bl.a. at tilpasse og sikre en tidsvarende indretning af arbejdspladser både fysisk og teknisk, og samtidig optimere bygningernes tekniske installationer, har det været muligt at reducere
vores arealbehov for, fortæller direktør i Facility Management, Thomas Boisen.

Arealoptimering medførte i 2014, at Nykredit kunne reducere arealforbruget med
mere end 10% og opnå årlige el- og varmebesparelser på ca. 1.500.000 kWh.
Arealoptimeringen har kun haft fuld effekt i et kvartal af denne regnskabsperiode og
vil først vise sin fulde effekt på næste års regnskab.

Energi fra solceller

Nykredit besluttede i 2013 at opføre en række nye solcelleanlæg på udvalgte bygninger i Danmark. Tilsammen skal solcelleanlæggene producere 1% af Nykredits samlede energiforbrug. I 2014 etablerede Nykredit solcelleanlæg på Center Sønderborg og Center Glostrup.

De to anlæg supplerer Nykredits øvrige anlæg, der er etableret på Krystallen i København, på it-afdelingens bygning i Aalborg, Center Randers og Center Kolding. Tilsammen har de seks anlæg, siden etableringen af det første anlæg på Krystallen, produceret godt 563.000 kWh. Anlæggene har reduceret 
CO2-udledningen med 6.200 ton svarende til ca. 110 husstandes CO2-udledning.

Udover de tre tiltag der er beskrevet ovenfor, er energiforbruget reduceret via
it-optimeringer som reduktion af antal servere og pc’ere samt udskiftning af
printere. Der er også foretaget energieffektiviseringer via etablering af nye lyskilder,
solfilm og termoruder.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.