Investeringer i PensionsInvest og OpsparingsInvest

I OpsparingsInvest og PensionsInvest investeres opsparingen ud fra din tidshorisont og risikoprofil jf. skemaet. Risikoen i OpsparingsInvest og PensionsInvest trappes ned i takt med, at tiden for brug af opsparingen nærmer sig.

År til pension*/LøbetidProfil LavProfil MiddelProfil HøjProfil Høj Plus
0-3 år

85 % Korte obl.

15 % Bal. Defensiv

70 % Korte obl.

30 % Bal. Defensiv

70 % Lange obl.

30 % Bal. Moderat

60 % Lange obl.

40 % Bal. Offensiv

3-5 år

70 % Korte obl.

30 % Bal. Defensiv

50 % Korte obl.

50 % Bal. Defensiv

40 % Lange obl.

60 % Bal. Moderat

40 % Lange obl.

60 % Bal. Offensiv

5-10 år

40 % Korte obl.

60 % Bal. Defensiv

100 % Bal. Defensiv

20 % Lange obl.

80 % Bal. Moderat

20 % Lange obl.

80 % Bal. Offensiv

Mere end 10 år100 % Bal. Defensiv

50 % Bal. Defensiv

50 % Bal. Moderat

100 % Bal. Moderat

100 % Bal. Offensiv

* For ratepension, som udbetales over minimum 10 år, og på Livslang Pension, tillægges fem år til pensionsdatoen for at fastholde et godt afkast i udbetalingsperioden.

Korte obligationer

I afdelingen Korte obligationer bliver der investeret i korte danske obligationer. Her er stabilitet vigtigere end et højt afkast. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på 3 år eller derunder. Korte obligationer har relativt små kursudsving og er derfor velegnet, hvis din risikovillighed er lav, eller du har en relativt kort tidshorisont.

Lange obligationer

I afdelingen Lange obligationer bliver der investeret i lange danske obligationer. Kursudsvingene er derfor større, end tilfældet er med korte obligationer, og dermed er risikoen også større. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på over 3 år. Lange obligationer er på grund af de større kursudsving og højere forventede afkast velegnet til investering ved høj risiko, hvor tidshorisonten er relativt kort.

Balance Defensiv

I afdelingen Balance Defensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 45-85% i obligationer, 15-40% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af hvilke forventninger Nykredit har til markederne. På grund af den høje obligationsandel er risikoen i afdelingen middel, men da afdelingen trods alt indeholder aktier, er risikoen - og dermed det højere forventede afkast - større end  i de afdelinger, som kun består af obligationer. Balance Defensiv anvendes i investeringer med lav eller middel risiko.

Balance Moderat

I afdelingen Balance Moderat investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 15- 55% i obligationer, 40-70% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af de aktuelle forventninger til markederne. På grund af den store aktieandel i afdelingen må risikoen anses for at være høj. Dette modsvares af, at det forventede afkast også er højt. Afdelingen er velegnet til investering ved høj risiko.

Balance Offensiv

I afdelingen Balance Offensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 0-40 % i obligationer, 50-90 % i aktier og 0-15% i alternative investeringer som afhænger af Nykredits forventninger til markedet. Risikoen i afdelingen er meget høj på grund af den store aktie-andel mod til gengæld et højere forventet afkast. Afdelingen kan derfor indgå i en investering med høj risiko.

Balance Offensiv, Balance Moderat og Balance Defensiv består af investeringsforeninger ud fra en prisvindende model.

Læs mere om de investeringsforeningsafdelinger, der anvendes i OpsparingsInvest

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.