Investeringer i PensionsInvest og OpsparingsInvest

I OpsparingsInvest og PensionsInvest investeres opsparingen ud fra din tidshorisont og risikoprofil jf. skemaet. Risikoen i OpsparingsInvest og PensionsInvest trappes ned i takt med, at tiden for brug af opsparingen nærmer sig.

År til pension*/Løbetid Profil Lav Profil Middel Profil Høj Profil Høj Plus
 0-3 år 85 % Korte obl.
15 % Bal. Defensiv 
70 % Korte obl.
30 % Bal. Defensiv 
70 % Lange obl.
30 % Bal. Moderat 
60 % Lange obl.
40 % Bal. Offensiv 
3-5 år  70 % Korte obl.
30 % Bal. Defensiv
50 % Korte obl.
50 % Bal. Defensiv 
40 % Lange obl.
60 % Bal. Moderat 
40 % Lange obl.
60 % Bal. Offensiv 
5-10 år  40 % Korte obl.
60 % Bal. Defensiv 
100 % Bal. Defensiv  20 % Lange obl.
80 % Bal. Moderat 
20 % Lange obl.
80 % Bal. Offensiv 
Mere end 10 år  100 % Bal. Defensiv  50 % Bal. Defensiv
50 % Bal. Moderat 
100 % Bal. Moderat  100 % Bal. Offensiv 

Korte obligationer

I afdelingen Korte obligationer bliver der investeret i korte danske obligationer. Her er stabilitet vigtigere end et højt afkast. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på 3 år eller derunder. Korte obligationer har relativt små kursudsving og er derfor velegnet, hvis din risikovillighed er lav, eller du har en relativt kort tidshorisont.

Lange obligationer

I afdelingen Lange obligationer bliver der investeret i lange danske obligationer. Kursudsvingene er derfor større, end tilfældet er med korte obligationer, og dermed er risikoen også større. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på over 3 år. Lange obligationer er på grund af de større kursudsving og højere forventede afkast velegnet til investering ved høj risiko, hvor tidshorisonten er relativt kort.

Balance Defensiv

I afdelingen Balance Defensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 45-85% i obligationer, 15-40% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af hvilke forventninger Nykredit har til markederne. På grund af den høje obligationsandel er risikoen i afdelingen middel, men da afdelingen trods alt indeholder aktier, er risikoen - og dermed det højere forventede afkast - større end i de afdelinger, som kun består af obligationer. Balance Defensiv anvendes i investeringer med lav eller middel risiko.

Balance Moderat

I afdelingen Balance Moderat investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 15- 55% i obligationer, 40-70% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af de aktuelle forventninger til markederne. På grund af den store aktieandel i afdelingen må risikoen anses for at være høj. Dette modsvares af, at det forventede afkast også er højt. Afdelingen er velegnet til investering ved høj risiko.

Balance Offensiv

I afdelingen Balance Offensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 0-40 % i obligationer, 50-90 % i aktier og 0-15% i alternative investeringer som afhænger af Nykredits forventninger til markedet. Risikoen i afdelingen er meget høj på grund af den store aktie-andel mod til gengæld et højere forventet afkast. Afdelingen kan derfor indgå i en investering med høj risiko.

Balance Offensiv, Balance Moderat og Balance Defensiv består af investeringsforeninger ud fra en prisvindende model.

Læs mere om de investeringsforeningsafdelinger, der anvendes i OpsparingsInvest