Kan dine tage klare snetrykket?

Når sneen ligger tungt på dine tage, kan det medføre alvorlige skader. I samarbejde med Østiferne giver vi dig et tilbud om hjælp til at forebygge snetryksskader på dine bygninger, samt opfordre dig til at være særlig opmærksom på om dine tage er udsatte for skade pga. sneen.

10 vigtige råd ved rydning af sne og is på tage

 1. Afspær områder, hvor sneen kan falde ned med risiko for at  ramme personer og genstande.
 2. Ryd sneen på en sikker måde. Snerydning bør i videst muligt omfang ske fra jorden. Hvis personer er nødt til at færdes på taget for at  rydde sneen, skal disse sikres forsvarligt. Personer på taget uden sikring kan være livsfarligt.
 3. Vær opmærksom på, hvor sneen havner, når den fejes ned. Vær opmærksom på om tilstødende konstruktioner  kan klare den ekstra snelast.
 4. Ryd sneen forsigtigt! Undgå større maskiner og tungt udstyr. Undlad at benytte  skarpe værktøjer på taget såsom spader, hakker og lignende, da de kan skade tagbelægningen og –konstruktionen. Lad et snelag på 10-20 cm ligge for at undgå skader på tagbelægning.
 5. Snerydning med stålwire kan hurtigt fjerne store snemængder, men vær opmærksom på, at der ikke sættes så store mængder sne i bevægelse, at konstruktionen kommer i svingninger.
 6. Undgå at lave render på langs af tagfladen, da dette  kan gøre snelaget ustabilt  og sætte store snemængder i bevægelse. Risiko for skred er størst ved temperaturer omkring frysepunktet.
 7. Taget bør ryddes jævnt. Ujævn belastning kan være mere kritisk end en større belastning der er jævnt fordelt. Hvis taget er skævt belastet, bør den højst belastede del ryddes først.
 8. Sne kan over længere tid smelte nedefra eller opsuge regnvand, som ved frostperioder vil danne is tæt på tagfladen og ved tagkanten. Vær varsom med at rydde disse isdannelser, da man let beskadiger tagdækning, tagrender og lignende. Se også punkt 4 og 5.
 9. Hold afløb, render og nedløb frie for is og sne, så smeltevand kan løbe bort.
 10. Større istapper ved tagkanter skal altid fjernes, hvis der er risiko for, at de kan falde ned og skade personer, der færdes tæt på bygningen.

Gode råd

Hvordan rydder du sne fra taget og sikrer, at sneen ikke hober sig op?
Læs om sne på tage og forebyggelse under konstruktioner

Sådan sikrer du dig, inden sneen kommer

Er du ejer af landsbrugs-, industri- og erhvervsbygninger, bør du sikre, at der udarbejdes en beredskabsplan, der kontrolleres hvert år. Beredskabsplanen skal blandet andet indeholde løsninger på følgende:

 • Rydning omkring bygninger, så maskiner og redskaber til snerydning kan komme til.
 • Tagplan til entreprenør, som gør opmærksom på svage steder i konstruktionen - for eksempel om, hvor taghætter er placeret.
 • Plan over terræn, der viser de steder, hvor man ikke kan køre med tungt maskinel - for eksempel på grund af rørledning og kanaler.
 • Aftale med entreprenør, der kan fjerne sneen, såfremt man ikke selv har de fornødne maskiner og værktøj.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.