Kapitalstruktur

Nykredit Realkredit-koncernen (Nykredit) ønsker i overensstemmelse med forretningsmodellen at have en klar strategi, robust indtjening, stærk kapitalstruktur og konkurrencedygtig rating. 

Nykredit søger i sin risikostyring at sikre finansielt bæredygtige løsninger på både kort og lang sigt. Der lægges vægt på en imellem risikotyperne afstemt risikostyring og en stærk kapitalstruktur. Nykredits interne kontroller og risikostyring er tilrettelagt med henblik på effektivt at styre de relevante risici. Den overordnede risikoappetit fastlægges i sammenhæng med Nykredits strategi, regulatoriske og ratingmæssige kapitalkrav og de af bestyrelsen fastsatte kapitalmål. Kapitalen optimeres, allokeres og prioriteres under hensyntagen til forretningsafkast og strategiske til- og fravalg. 

Nykredits kapitalmål frem mod 2019:

  • Nykredits målsætning er en egenkapital i niveauet 15% af risikoeksponeringerne, hvortil kommer det solvensmæssige fradrag i egenkapitalen på ca. 5 mia. kr. Et egenkapitalniveau på 15% er væsentligt over det formelle krav, men vurderes markedsmæssigt at være det nødvendige/rigtige niveau for en stor obligationsudsteder som Nykredit.
  • Nykredits målsætning er en samlet kapitalprocent i niveauet 18-20% af risikoeksponeringerne. Også her er niveauet væsentligt over det formelle krav, men vurderes markedsmæssigt at være det nødvendige/rigtige niveau for en stor obligationsudsteder som Nykredit.
  • Nykredits mål er at opbygge en buffer på ca. 10 mia. kr. til ekstra kapitaldækning i perioder med hård lavkonjunktur og til sikring af vækstmuligheder. En sådan buffer vil være medvirkende til at sikre kunderne en stabil og aktiv udlånspolitik.
  • Nykredit har fået mulighed for at udstede stemmeløse aktier som en del af kapitalberedskabet.

Kapitalbehovet varierer i takt med konjunkturerne. Kapitalbehovet stiger alt andet lige i perioder med høj arbejdsløshed og høje renter

Dette opvejes af to forhold. For det første ved, at Nykredit løbende styrer kapitalforbruget i de enkelte forretningsenheder. For det andet må det forventes, at markedets krav til egenkapital målt i procent af risikoeksponeringerne formentlig falder til et niveau på 13-14% i en sådan situation.

Nykredits egenkapitalbehov frem mod 2019:

  • I en normal konjunktur og højkonjunktur en egenkapital på 65 mia. kr. eksklusive vækst- og regelbuffer (15% af 400 mia. kr. plus solvensmæssige fradrag på 5 mia. kr.)
  • Inklusive en vækst- og regelbuffer en egenkapital i niveauet 70-80 mia. kr.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.