Årsoversigt 2019

Her kan du se spørgsmål og svar om årsoversigten.

Udsendelse af årsoversigten

Er du tilmeldt e-Boks, forventes det, at du kan se din årsoversigt og gebyroversigt for 2018 fra Nykredit Bank på følgende dage:

  • 1.-4. januar 2019 - hvis du kun har konto/konti.
  • Senest 18. januar 2019 - hvis du både har konto/konti og depot.

Hvis du ikke benytter e-Boks, vil årsoversigter blive afsendt på følgende dage:

  • 16. januar 2019 - hvis du kun har konto/konti.
  • 11. februar 2019 - hvis du har konto/konti og depot.

Pensionsoversigten udsendes ikke længere som brev, men kan ses i din netbank  under fanen Formue og Investering – pension.

 

Hvis du har e-Boks, vil årsoversigten fra Nykredit Realkredit være tilgængelig senest den 13. januar 2019. Hvis du ikke har e-Boks, kan du finde årsoversigten i din skattemappe på borger.dk.

Udsendelse af årsoversigten sker ikke adressevis. Alle kunder vil modtage årsoversigten i de perioder, som er beskrevet ovenfor.

Renter og gebyrer

Nykredit indberetter automatisk renteoplysninger til SKAT. Har kontoen to ejere, fordeler SKAT renterne med halvdelen til hver. Har kontoen flere end to ejere, skal du selv anføre din andel af renterne på selvangivelsen. Renter fra skattebegunstigede opsparinger, fx. børneopsparing, har vi oplyst SKAT om.

Banken udsender altid kontoudskrift ved årsskifte. Gebyr for fysisk fremsendt kontoudskrift er 30 kr. Det er gratis at få leveret kontoudskrift i e-Boks.

Beløbet dækker gebyret for de kontoudskrifter, der blev vedlagt årsoversigten pr. 31. december 2018.

Af sikkerhedsmæssige årsager modtager du altid et kontoudskrift, når du har anvendt dit Visa/Dankort i udlandet eller til betaling på internettet. Så har du mulighed for at opdage eventuelle misbrug eller uoverensstemmelser i betalingerne.

Husk, hvis du tilmelder dig e-Boks, er det gebyrfrit.

Provision er fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT. Du betaler provisionen af FriværdiKontoens maksimum, og du skal derfor også betale provision, selvom saldoen på kontoen kun har været positiv.

Kontogebyr knytter sig til FriværdiKonto og KerneKonto, som endnu ikke er konverteret ind i BoligBanken. Dette udgør et variabelt gebyr på 0,75 kr. pr. bevægelse. Kontogebyret kan maksimalt udgøre 10 kr. pr. måned pr. konto.

Oversigt over serviceydelser

Nej det kan man ikke.

Størstedelen af gebyrer vises på årsoversigten over serviceydelser; men f.eks. oprettelsesgebyr på et lån eller en Købesumsgaranti, er ikke omfattet. Oversigten indeholder dog de elementer, som Forbrugerrådet stiller krav om.

På årsoversigten for serviceydelser fremgår både egne og fælles konti. En serviceydelse, der er opstået på en fælles konto, vil derfor fremgå på to oversigter, men er dog stadig kun betalt én gang.

Nej, alle kunder skal modtage oversigten.

Hvis ovennævnte datoer for udsendelse er overskredet, er det fordi, du har en konto, hvor der ikke er opkrævet nogen gebyrer i det forgangne år (f. eks. et boliglån).

Depotgebyrer betales via to halvårlige opkrævninger, som vil fremgå hver for sig på oversigten.

Realkredit

På årsoversigten for realkreditlån fremgår renter og bidrag. Se det beløb, som du har betalt, og som er indberettet til SKAT. Er I flere om lånet, kan du dele beløbet, så det stemmer med det antal debitorer, der er på lånet.

Du skal som kunde selv være opmærksom på at få reguleret din forskudsregistrering. Det gør du ved at opdatere det beløb, som står under ”Rente og bidrag” på din forskudsopgørelse til SKAT for 2019.

Hvis du har et lån med variabel rente, kan du vælge at sætte beløbet lidt lavere, så der er lidt luft til evt. rentefald.

Har du i 2018 omlagt dit lån, vil Nykredit automatisk indberette de omkostninger, der kan trækkes fra i denne forbindelse.

Garanti/Garantiprovision

Garantiprovision indberettes normalt automatisk til SKAT. 'Indberettet' og 'ej indberettet' provision fremgår af totaloversigten øverst på din årsoversigt. Hvis provisionen er 'ej indberettet', kan du kontakte SKAT for at høre, om provisionen er fradragsberettiget

Diverse spørgsmål

Du tilmelder dine bankudskrifter til e-Boks ved at logge på MitNykredit.dk og gå til menupunktet "Dokumenter" og fanen ”tilmeld og afmeld e-Boks”.

Pensionsafkastskat (PAL) udgør 15,3% af det afkast (renter, udbytte og realiserede og urealiserede kursstigninger), du opnår på din pensionsopsparing.