Årsoversigt 2020

Her kan du se spørgsmål og svar om årsoversigten.

Udsendelse af årsoversigten

Er du tilmeldt e-Boks, forventes det, at du kan se din årsoversigt og gebyroversigt for 2020 fra Nykredit Bank på følgende dage:

  • 1.-4. januar 2021 - hvis du kun har konto/konti.
  • Senest 16. januar 2021 - hvis du både har konto/konti og depot.

Hvis du ikke benytter e-Boks, vil årsoversigter blive afsendt på følgende dage:

  • 16. januar 2021 - hvis du kun har konto/konti.
  • 10. februar 2021 - hvis du har konto/konti og depot.

Pensionsoversigten udsendes ikke længere som brev, men kan ses i din netbank  under fanen Formue og Investering – pension.

 

Hvis du har e-Boks, vil årsoversigten fra Nykredit Realkredit være tilgængelig den 11. januar 2021.

Som privatkunde kan du i øvrigt se din årsopgørelse i netbanken/mitnykredit.dk under ”Dokumenter” (kan ikke ses i mobilbanken)

Husk, at vi ikke længere sender fysisk årsopgørelse ud - hverken til privatkunder eller erhvervskunder.

Ønsker du at modtage en fysisk årsopgørelse, kan du bestille en – det koster 150 kr.

Udsendelse af årsoversigten sker ikke adressevis. Alle kunder vil modtage årsoversigten i de perioder, som er beskrevet ovenfor.

Renter og gebyrer

Nykredit indberetter automatisk renteoplysninger til SKAT. Har kontoen to ejere, fordeler SKAT renterne med halvdelen til hver. Har kontoen flere end to ejere, skal du selv anføre din andel af renterne på selvangivelsen. Renter fra skattebegunstigede opsparinger, fx. børneopsparing, har vi oplyst SKAT om.

Banken udsender altid digitalt kontoudskrift ved årsskifte.

Gebyr for fysisk fremsendt kontoudskrift er 30 kr. Det er gratis at få leveret kontoudskrift i e-Boks.

Beløbet dækker gebyret for de kontoudskrifter, du modtager fysisk, der blev vedlagt årsoversigten pr. 31. december 2020.

Af sikkerhedsmæssige årsager modtager du altid et kontoudskrift, når du har anvendt dit Visa/Dankort i udlandet eller til betaling på internettet. Så har du mulighed for at opdage eventuelle misbrug eller uoverensstemmelser i betalingerne. Modtager du kontoudskriftet i fysisk udgave (papir) koster det p.t. 30 kr.

 

Husk, hvis du tilmelder dig e-Boks, er det gebyrfrit.

Provision er fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT. Du betaler provisionen af FriværdiKontoens maksimum, og du skal derfor også betale provision, selvom saldoen på kontoen kun har været positiv.

Gebyropgørelsesdokument pr. betalingskonto

Gebyropgørelsen er indført af EU for at øge gennemsigtigheden for betalingskonto for alle pengeinstitutter. Opgørelsen erstatter derfor det hidtidige brev Oversigt over betalte serviceydelser. Ifølge loven skal du som kunde modtage en opgørelse pr. betalingskonto.

Ifølge loven skal der dannes en opgørelse, selvom du ikke længere har din konto og ikke har betalt gebyrer eller har haft renteudgifter/indtægter på den pågældende konto.

Det er af lovgivningen bestemt, hvilke gebyrer og serviceydelser mv., der skal fremgå af gebyropgørelsesdokumentet. Størstedelen af gebyrerne vises på årsoversigten over serviceydelser, men fx vil oprettelsesgebyr på et lån eller et gebyr for en garanti ikke fremgå.

Ved fællesejede konti dannes der et dokument pr. kunde. Derfor vil gebyret fremgå af begge jeres dokumenter. Gebyret er kun betalt én gang.

Nej. Ifølge EU lovgivning skal alle kunder skal modtage et dokument pr. betalingskonto.

Depotgebyrer betales via to halvårlige opkrævninger, som vil fremgå hver for sig på oversigten.

Realkredit

På årsoversigten for realkreditlån fremgår renter og bidrag. Se det beløb, som du har betalt, og som er indberettet til SKAT. Er I flere om lånet, kan du dele beløbet, så det stemmer med det antal debitorer, der er på lånet.

Du skal som kunde selv være opmærksom på at få reguleret din forskudsregistrering. Det gør du ved at opdatere det beløb, som står under ”Rente og bidrag” på din forskudsopgørelse til SKAT for 2021.

Hvis du har et lån med variabel rente, kan du vælge at sætte beløbet lidt lavere, så der er lidt luft til evt. rentefald.

Garanti/Garantiprovision

Garantiprovision indberettes normalt automatisk til SKAT. 'Indberettet' og 'ej indberettet' provision fremgår af totaloversigten øverst på din årsoversigt. Hvis provisionen er 'ej indberettet', kan du kontakte SKAT for at høre, om provisionen er fradragsberettiget.

Diverse spørgsmål

Du tilmelder dine bankudskrifter til e-Boks ved at logge på MitNykredit.dk, klikke på dit navn øverst til højre, vælge e-Boks og herefter Tilmeld/afmeld postgrupper.

Husk, at du også kan tilmelde dine børn til e-Boks, således du modtager dine børns kontoudskrifter, årsopgørelser m.m. fra Nykredit Bank i e-Boks.

Kontakt din rådgiver for yderligere info og hjælp til tilmelding.

Pensionsafkastskat (PAL) udgør 15,3% af det afkast (renter, udbytte og realiserede og urealiserede kursstigninger), du opnår på din pensionsopsparing.

Du kan se en postering på en udgået konto på det kontoudtog, du modtog i e-Boks, da kontoen udgik.