Hvordan bruger din forening Nykredit?

Hvidvasklovgivningen kræver, at du fortæller os, hvordan din forening forventer at bruge Nykredit som bank og realkreditinstitut. Dine svar påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din forening

Oplysninger om foreningen

Forretningsmodel og omsætning

Hvor kommer foreningens formue fra?
Vælg én eller flere
Hvor kommer foreningens midler fra?
Vælg én eller flere
2. Din forenings behov
Forventer din forening at hæve eller indsætte kontanter?
Forventer din forening jævnligt at have brug for kontant valuta?
Forventer din forening at have behov for at overføre penge til udlandet?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?

2. land

Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?

3. land

Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?

4. land

Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?

5. land

Har din forening behov for at overføre penge til flere lande, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Forventer din forening overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?

2. land

Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?

3. land

Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?

4. land

Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?

5. land

Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Har din forening brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din forening brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser mv.)?
Forventer din forening at handle med aktier/obligationer?
Beskæftiger din forening sig med at veksle valuta og/eller overføre penge?
3. Kontaktoplysninger og legitimation

Kontaktoplysninger på afsender

Legitimation

Vi skal kunne dokumentere, at du har sendt gyldige oplysninger. Derfor beder vi dig oplyse navn og CPR-nummer på de(n) tegningsberettigede i din forening.

Tegningsberettiget

Tilføj legitimation for flere personer

 

2. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

3. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

4. tegningsberettigede

4. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Skal dokumenterne sendes til en specifik rådgiver?
Husk at skrive den fulde mailadresse fx xxxx@nykredit.dk
Oplysninger til og fra Nykredit sendes krypteret.