Hvordan bruger din virksomhed Nykredit?

Hvidvasklovgivningen kræver, at du fortæller os, hvordan din virksomhed forventer at bruge Nykredit som bank og realkreditinstitut. Dine svar påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din virksomhed

Oplysninger om virksomheden

Forretningsmodel og omsætning

Hvor kommer virksomhedens midler fra?
Vælg én eller flere muligheder der tilsammen beskriver de løbende indbetalinger på virksomhedens konti
Frekvens: Omsætning
Frekvens: Offentlige tilskud og andre ydelser
Frekvens: Kapital indskudt i virksomheden
Frekvens: Kapitalafkast
Eksempel: Virksomheden driver en lokal vinhandel, og pengene der indgår på virksomhedens konti, er omsætning i forbindelse med salg af vin.
Hvor kommer virksomhedens formue fra?
Vælg én eller flere muligheder, der tilsammen beskriver, hvordan virksomheden har oparbejdet sin formue
Eksempel: Virksomheden har oparbejdet en formue gennem et mangeårigt løbende overskud.
2. Din virksomheds behov

De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du forventer at bruge Nykredit som bank.

Forventer din virksomhed at hæve eller indsætte kontanter?
Forventer din virksomhed jævnligt at have brug for kontant valuta?
Forventer din virksomhed at have behov for at overføre penge til udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Har din virksomhed behov for at overføre penge til flere lande, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Forventer din virksomhed overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?
Forventer din virksomhed overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Har din virksomhed brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din virksomhed brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser mv.)?
Forventer din virksomhed at handle med aktier/obligationer?
Beskæftiger din virksomhed sig med at veksle valuta og/eller overføre penge?
3. Kontaktoplysninger og legitimation

Kontaktoplysninger på afsender

Legitimation

Vi skal kunne dokumentere, at du har sendt gyldige oplysninger. Derfor beder vi dig oplyse navn og CPR-nummer på de(n) tegningsberettigede i din forening.

Tegningsberettiget

Tilføj legitimation for flere personer

 

2. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

3. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

4. tegningsberettigede

4. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Skal dokumenterne sendes til en specifik rådgiver?
Husk at skrive den fulde mailadresse fx xxxx@nykredit.dk (Og skriv venlig kun én mailadresse i feltet)
Oplysninger til og fra Nykredit sendes krypteret.