Hvordan bruger din virksomhed Nykredit?

Hvidvasklovgivningen kræver, at du fortæller os, hvordan din virksomhed forventer at bruge Nykredit som bank og realkreditinstitut. Dine svar påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din virksomhed

Oplysninger om virksomheden

Forretningsmodel og omsætning

Hvor kommer virksomhedens formue fra?
Vælg én eller flere
Hvor kommer virksomhedens midler fra?
Vælg én eller flere
2. Din virksomheds behov
Forventer din virksomhed at hæve eller indsætte kontanter?
Forventer din virksomhed jævnligt at have brug for kontant valuta?
Forventer din virksomhed at have behov for at overføre penge til udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?

2. land

Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?

3. land

Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?

4. land

Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?

5. land

Har din virksomhed behov for at overføre penge til flere lande, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Forventer din virksomhed overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?

2. land

Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?

3. land

Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?

4. land

Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?

5. land

Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Har din virksomhed brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din virksomhed brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser mv.)?
Forventer din virksomhed at handle med aktier/obligationer?
Beskæftiger din virksomhed sig med at veksle valuta og/eller overføre penge?
3. Kontaktoplysninger og legitimation

Kontaktoplysninger på afsender

Legitimation

Vi skal kunne dokumentere, at du har sendt gyldige oplysninger. Derfor beder vi dig oplyse navn og CPR-nummer på de(n) tegningsberettigede i din virksomhed.

Tegningsberettiget

Tilføj legitimation for flere personer

 

2. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

3. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

4. tegningsberettigede

4. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Skal dokumenterne sendes til en specifik rådgiver?
Husk at skrive den fulde mailadresse fx xxxx@nykredit.dk
Oplysninger til og fra Nykredit sendes krypteret.