Nødvendige oplysninger - spørgsmål og svar

Loven stiller krav om, at vi som finansielt institut opbevarer kopi af legitimation på alle vores kunder. Disse krav gælder nye og eksisterende kunder - og gælder også for børn. Samtidig er vi underlagt krav om løbende at opdatere en række oplysninger, uanset hvor længe du har været kunde hos os.

Har du modtaget meddelelse i MitNykredit pr. brev eller mail, beder vi dig benytte det tilsendte link for at sende os de manglende oplysninger. Linket er sikkert og guider dig igennem forløbet.

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Spørgsmål:                 Svar:

Teknisk - mitnykredit.dk/lov/.....

Systemet fejler, og jeg kan ikke gennemføre forløbet. Hvad skal jeg gøre? Løsningen virker ikke på Internet Explorer 9 (IE9) eller ældre versioner. Brug en anden browser, fx Firefox eller Chrome – eller en tablet eller smartphone. Oplever du stadig udfordringer, skal du kontakte os på tlf. 70 10 90 00.
Jeg kan ikke uploade billede via min telefon/tablet? Du skal tillade brug af kameraet i indstillingerne.
Jeg kommer ikke videre efter første billede? Du skal slå privatindstillingerne fra i din browser.

Teknisk - nykredit.dk/id

Hvorfor skal jeg bruge nykredit.dk/id?

Nykredit.dk/id er sikker at anvende og er tilpasset dig, der bor i udlandet.

Legitimation

Hvorfor skal jeg vise pas/kørekort og sundhedskort med personlige oplysninger som CPR-nr.?

 

Vi er som finansielt institut forpligtet til at følge diverse love - herunder lovgivningen mod hvidvask af penge og terrorfinansiering. Vi har, ud fra en samlet risikovurdering af vores kunder, valgt at følge lovgivningen og Finanstilsynets anbefaling om billedlegitimation, som kan være kopi af pas eller kørekort, sammenholdt med fx sundhedskortet.

Vi opbevarer selvfølgelig oplysningerne sikkert og fortroligt.

Du kan læse mere i folderen fra Finansrådet:

Husk legitimation, når du går i dit pengeinstitut

Hvis jeg ikke har pas eller kørekort - hvad skal jeg så bruge? Hvis ikke du har et pas eller kørekort, skal du kontakte os på tlf. 70 10 90 00 eller på mail: servicecenter@nykredit.dk.
Jeg har tidligere legitimeret mig. Kan det være rigtigt, at jeg skal gøre det igen? Vi er klar over, at du måske har afleveret legitimation tidligere, men vi er desværre nødt til at bede dig om at gøre det igen.
Jeg ønsker ikke at fremvise legitimation. Alle finansielle institutter skal bidrage til at forhindre bl.a. international kriminalitet og hvidvaskning af penge. Lovgivningen kræver af os, at vi modtager legitimation fra dig, hvis kundeforholdet skal fortsætte som hidtil.
Hvorfor mistænkeliggør I mig? Jeg har jo været kunde længe. Lovgivningen tager ikke hensyn til (længden af) din relation til os eller andre finansielle institutter, desværre. Du er bestemt ikke under mistanke - og sådan vil det forsat være, når du legitimerer dig, når vi med jævne mellemrum beder om det.
Kan det passe, at børn også skal legitimere sig? Ja, vi har foretaget en samlet risikovurdering af vores kunder, og derfor skal voksne og børn legitimere sig.

Særligt, hvis du bor i udlandet

Gælder lovgivningen også, hvis jeg bor i udlandet? Ja, reglerne er de samme - uanset hvor du bor - og på nogle områder skærpede fordi du bor i udlandet.Bor du i udlandet skal du i stedet for sundhedskort anvende et offentligt udstedt dokument, fx kopi af regning fra forsyningsselskab eller lignende, med dit navn og din adresse.
Hvorfor skal jeg oplyse min stilling? Vi er forpligtet til at tage særlige forbehold, fordi du bor i udlandet. Det betyder blandt andet, at vi skal kende til din stilling.
Hvad er TIN-nummer? TIN står for Tax Identification Number (Skattenummer). I Danmark er dit CPR-nummer dit TIN-nummer. I andre lande har de andre typer af TIN-numre. Enkelte lande, fx Frankrig og Luxemborg, har ikke TIN-numre. Bruger dit bopælsland ikke TIN-numre, skal du oplyse, i hvilket land du er født, fødested og fødedato.

Samtykke

Hvad betyder samtykkeerklæringen? Den betyder, at vi i Nykredit-koncernen i begrænset omfang må udveksle oplysninger mellem hinanden, så du får en samlet rådgivning og bedst mulig service. Erklæringen er nødvendig for, at du kan få tilbud om bank-, realkredit- og forsikringsprodukter.
Hvorfor skal jeg underskrive samtykkeerklæringen igen?

Der sker løbende ændringer, som kræver, at du underskriver en ny samtykkeerklæring. Vi skal eksempelvis have en ny samtykkeerklæring, hvis:

  • den tidligere afgivne er fra før juni 2012
  •  du i mellemtiden er blevet myndig
  • eller vi ikke har registreret en underskrevet samtykkeerklæring på dig.
Hvad er det, jeg skriver under på? Du skriver under på at vi, Nykredit-selskaberne imellem, må videregive dine oplysninger til hinanden i begrænset omfang. Oplysningerne er nødvendige for at yde dig den bedste service.
Jeg ønsker ikke at underskrive samtykkeerklæringen. Vi videregiver kun oplysninger om dig inden for Nykredit-koncernen. Hvis du ikke ønsker at afgive samtykke, kan du desværre ikke anvende løsningen. Vi beder dig i stedet kontakte os på 70 10 90 00 om levering af de manglende oplysninger.

Formål/omfang

Hvorfor skal jeg svare på alle de spørgsmål? Vi er iflg. hvidvaskloven og international lov forpligtede til løbende at spørge dig om, hvordan du forventer at bruge os som finansielt institut. Dine svar gør det muligt at vurdere, om der fx sker atypiske ind- eller udbetalinger på en af dine konti.
Gælder spørgsmålene kun min lønkonto? Nej, spørgsmålene gælder hele dit forretningsomfang/engagement med Nykredit, dvs. alt inden for bank og boligfinansiering.
Hvorfor skal jeg igen svare på disse spørgsmål? Fordi lovgivningen kræver, at vi løbende ajourfører oplysninger om dig. Dit behov for og din brug af Nykredit kan nemlig ændre sig med tiden og dermed dit forventede forretningsomfang med os.
Hvad dækker værdipapirhandel over? Gælder det også mine plejeaftaler? Ja, det gælder også dine plejeaftaler. Vi skal vide, om der handles værdipapirer, fx aktier, obligationer og investeringsforeninger.
Hvorfor skal I vide, hvilke lande jeg overfører til og hvor meget? Fordi lovgivningen kræver, at vi har mulighed for at vurdere, hvad der er typisk for netop dig.
Hvorfor skal formål/omfang udfyldes, når jeg kun har en børneopsparing? Selv for en børneopsparingskonto er vi forpligtede til at bede dig oplyse, om kontoen skal bruges til andet, og om du forventer fx værdipapirhandel, udlandsoverførsler og/eller kontantindbetalinger.

Fandt du svar på dine spørgsmål?

Ellers er du velkommen til at ringe til Kundeservice på 70 10 90 00.