Har du mange kontanter på dine konti? Så bliver du måske påvirket af ny beløbsgrænse for negativ rente og ny rente for erhvervskunder

Er du privatkunde og har over 100.000 kr. stående på tværs af udvalgte indlånskonti, skal du være opmærksom på, at vi fra 1. juli 2021 justerer beløbsgrænserne for negativ rente. Er du erhvervskunde, skal du være opmærksom på, at vi justerer renten.

Som kunde i Nykredit har man i nogen tid betalt negativ rente for at have væsentlige kontantbeløb stående på sine konti. Det skyldes blandt andet, at Nykredit som bank skal betale negative renter til Nationalbanken for at have penge stående der.

Nykredit har med andre ord en udgift forbundet med at tage imod indlån, og da lavrentemiljøet forventes at fortsætte nogle år endnu, ser vi nu endnu et behov for at justere beløbsgrænserne for negativ rente for privatkunder og renten for erhvervskunder.

Det betyder, at følgende gælder pr. 1. juli 2021:

  • Privatkunder betaler negativ rente af samlet indestående over 100.000 kr. på tværs af indlånskonti*. Den tidligere grænse var 250.000 kr. Renteniveauet er uændret på -0,60% om året.
  • Erhvervskunder betaler fortsat negativ rente af indestående over 100.000 kr. på en erhvervskonto. Her ændres renten dog fra -0,60% til -0,85%.

Hvis du er berørt af ændringerne, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning om, hvordan du kan placere dine kontanter bedst muligt i tråd med dine ønsker og behov.

*Læs mere om, hvilke konti der påvirkes af negativ rente og indgår i opgørelsen af samlet indeståender her.