Sådan får du et møde med en rådgiver

Det er muligt at besøge dit lokale Nykredit-center efter aftale med din rådgiver. Vi anbefaler dog fortsat, at du holder dine møder med os online eller på telefon, så vi passer bedst muligt på hinanden.

Vi har åbent i vores centre for besøg efter aftale med rådgiver, og vi sidder som altid klar til at rådgive dig på mail, online og telefon inden for almindelig åbningstid. Vi anbefaler fortsat, at du holder dine møder med os online eller på telefon.

Kundeservice har åbent på tlf. 70 10 90 00 mandag til fredag fra kl. 8-20 og i weekenden fra kl. 10-15. Du er også altid velkommen til at kontakte os online via netbanken. Husk, at du også kan chatte med os online via en sikker forbindelse her på nykredit.dk.

Chat med os

Til dig med et Mastercard, der har tilknyttet en rejseforsikring

Ja, der dækkes efter Udenrigsministeriets anbefalede rejsemål, men du skal i første omgang kontakte dit rejsebureau/flyselskab/øvrig rejseudbyder for at undersøge mulighederne for at ombooke eller få refunderet din rejse direkte hos leverandøren. Hvis det ikke kan lade sig gøre, dækker din Mastercard-forsikring rejser til de lande, som Udenrigsministeriet har erklæret usikre at rejse til, og du skal i det tilfælde kontakte AIG på tlf. 9137 5300.

Forsikringsdækningen forudsætter, at du har købt din rejse, før området blev erklæret usikkert at rejse til.

Du kan tidligst søge erstatning tre dage før afrejse. Myndighederne kan til hver en tid opdatere rejsevejledningerne, og forsikringen dækker først, når dit fly- eller rejseselskab skriftligt har tilkendegivet aflysningen. Du skal dog altid starte med at søge kompensation hos dit fly- eller rejseselskab.

Hvis et flyselskab aflyser en flyvning, er de også forpligtet til at refundere billetten. Det betyder også, at du har ret til at sige nej tak til voucheren fra flyselskabet og i stedet bede dem refundere pengene. Det samme gælder ved bestilling via rejseportaler. Du kan evt. læse mere under 'Aflyser flyselskabet rejsen?' i guiden, som forbrugerrådet Tænk har udarbejdet.

Her gælder det samme, som for flybilletter. Du skal i første omgang kontakte leverandøren, og hvis de ikke dækker, så skal du tage kontakt til AIG på tlf. 91 37 53 00 for at søge erstatning via din afbestillingsforsikring.

Der, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil man ikke være dækket for hændelser, der relaterer sig til covid-19. Det vil med andre ord sige, at rejser du til et land som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, så er du dækket af forsikringen, dog ikke for hændelser, der kan relateres til Covid-19. AIG gør desuden opmærksom på, at der kan være begrænsede muligheder for at hjælpe i lande, som Udenrigsministeriet angiver, at det er usikkert at rejse til. Mange lande er p.t. under hårdt pres i sundhedssektoren i form af mangel på respiratorer og sengepladser, ligesom pres på infrastrukturen kan give udfordringer ved eventuel hjemtransport.

Afbestillingsforsikringen gælder, når du booker rejser til et land, der er ’åben for rejser’ (grøn) hos Udenrigsministeriet på bestillingstidspunktet. Hvis du vælger af bestille en rejse til et land, som Udenrigsministeriet på bestillingstidspunktet fraråder rejser til, dækker forsikringen ikke dit eventuelle behov for at aflyse senere. Her flugter forsikringsbetingelserne med myndighedernes retningslinjer.

Hvis du får covid-19 inden din afrejse, vil du være dækket for afbestilling af din rejse, hvis der er en bekræftet diagnose samt bevis for sygdom fra din læge, der fortæller, at du medicinsk ikke er i stand til at rejse på afrejsetidspunktet. Hvis du bliver smittet med covid-19 mens du er på rejse, vil du kun være dækket i lande, hvortil Udenrigsministeriet ikke fraråder rejse til.

Køber du en ny rejse nu, kan du bruge afbestillingsforsikringen på normale vilkår, hvis rejsen går til et land, som Udenrigsministeriet er åben for rejser til på bestillingstidspunktet (grøn).
Vær opmærksom på, at Udenrigsministeriet løbende ændrer deres rejsevejledninger, og at der med kort varsel kan blive ændret i disse. Derfor bør du inden rejsen købes undersøge vejledningen for destinationen på www.um.dk

Der er ikke dækning for evakuering på Mastercard Gold eller Platinum. Hvis der er tale om et Visa Infinite kort, bedes du kontakte SOS på (+45) 70 10 50 50.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan booke et møde ved at kontakte din rådgiver. Det kan enten være et fysisk møde i dit lokale Nykredit-center eller et online møde. Vi anbefaler dog fortsat, at du holder dine møder med os online eller på telefon. Vælg at blive kontaktet eller finde telefonnummeret på det center, som du ønsker at kontakte.

Ja, vi kan hjælpe virksomheder, der ellers har en sund økonomi, og som har det, vi kalder et helkundeforhold i Nykredit. Det kan vi gøre ved fx at tilbyde et særligt lån til lønudgifter, hvis din virksomhed benytter sig af den statslige ordning for lønkompensation. Vi kan også tilbyde henstand på betaling af bankprodukter og henstand på udgifter i forbindelse med leasingprodukter. Vi opfordrer dig til at ringe eller skrive til din rådgiver, skrive til coronahotline@nykredit.dk eller ringe til 70 10 80 70. Læs mere om tiltag her.

Vi hjælper erhvervskunder med en virksomhed, der ellers er i god økonomisk form. Udgangspunktet for hjælpen er den enkelte erhvervskunde, og derfor opfordrer vi erhvervskunder til at ringe til den sædvanlige rådgiver, skrive til coronahotline@nykredit.dk eller ringe til 70 10 80 70, så I kan aftale nærmere. Har du ikke NemKonto i Nykredit, anbefaler vi, at du henvender dig i den bank, hvor du har NemKonto.

Er du privatkunde og har økonomiske problemer grundet corona, skal du kontakte din rådgiver.

Du kan læse mere om, hvordan vi anbefaler, du forholder dig i forhold til dine investeringer lige her.

Hvis du har et lån med fast rente, er der ikke nogen grund til bekymring. Hvis du har et lån med variabel rente, og du er blevet urolig for, hvad det betyder for dig, kan du ringe til din rådgiver og høre om dine muligheder, Du kan følge med i Nykredits renteforventninger her.

Den økonomiske usikkerhed er stor pga. coronavirus, og ingen ved, hvor meget boligpriserne bliver påvirket. Vi vurderer, at antallet af bolighandler vil falde i den kommende tid, mens samfundet er på vågeblus. De færre handler vil som udgangspunkt trække ned i prisudviklingen i en periode. Et boligkøb skal altid baseres på et behov for en bolig i en længere årrække. I en periode med usikkerhed er det dog endnu vigtigere at have en længere tidshorisont og ikke købe dyrere, end at man kan tåle en periode med indkomstnedgang. På den anden side af coronavirussen vil der fortsat være behov for boliger, og vi forventer, at boligmarkedet vil komme til at ligne det, vi kender.

Udenrigsministeriets hidtidige opdeling af verden i røde, orange og gule områder ændres pr. 15. juni 2020. Der vil være muligt at rejse til Norge (transit gennem Sverige til Norge**), Tyskland og Island, da disse område ændres til gul status. Resten af verden fastfryses på rød status indtil videre frem til 31. august 2020. Dermed fraråder Udenrigsministeriet pr. 13. marts alle ikke nødvendige rejser til resten verden - Norge*, Tyskland* og Island* undtaget. Det betyder, at afbestillingsdækningen på MasterCard dækker aflyste rejser til lande hvor der frarådes alle ikke-nødvendige rejser til i perioden fra 13. marts til 31. august 2020. Dækningen forudsætter naturligvis, at policens øvrige betingelser er opfyldt, og at du har kontaktet dit rejsebureau/flyselskab for at undersøge mulighederne for at ombooke eller få refunderet billetten derigennem inden.

* Ud fra et forsigtighedsprincip vil vi fra den 15. juni fortsat fraråde alle ikke-nødvendige rejser til byområder med over 750.000 indbyggere for at minimere risikoen for, at danskere bliver smittet med COVID-19 for derefter at tage smitten med hjem til Danmark.

**Hvis du udelukkende rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Norge, er du ikke omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige, hvori alle ikke-nødvendige rejser til Sverige frarådes, ligesom du ikke er omfattet af opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter en privat rejse i udlandet.

Du kan få mere at vide på aig.dk eller på 91 37 53 00.

Vi anbefaler, at du tager fat i din revision for at få et præcist overblik over, hvordan din virksomhed kan bruge statens hjælpepakker. Du kan også finde info på virksomhedsguiden.dk og skat.dk.

Du er velkommen til at kontakte vores Trade Finance-afdeling, der er eksperter i samhandel med udlandet, og som kan rådgive om corona-situationen. Kontakt Trade Finance på tradefinance@nykredit.dk eller på telefon 44 55 41 28 / 44 55 41 21.