Har du større kontantbeløb stående på kontoen? Så bliver du måske påvirket af ny beløbsgrænse for negativ rente

Er du privatkunde og har over 250.000 kr. på dine indlånskonti? Eller er du erhvervskunde og har over 100.000 kr. på din erhvervskonto? Så skal du være opmærksom på, at vi ændrer beløbsgrænser for negativ rente 1. januar 2021.

Som kunde i Nykredit har man i nogen tid betalt negativ rente for at have væsentlige kontantbeløb stående på sine konti.

Det skyldes blandt andet, at Nykredit som bank skal betale negative renter til Nationalbanken for at have penge stående der. Nykredit har således en udgift forbundet med at tage imod indlån, og da lavrentemiljøet forventes at fortsætte nogle år endnu, justerer vi fra januar beløbsgrænserne for negativ rente.

Det betyder, at følgende gælder pr. 1. januar 2021:

  • Privatkunder betaler negativ rente af samlet indestående over 250.000 kr. på tværs af indlånskonti*. Den tidligere grænse var 750.000 kr.
  • Erhvervskunder betaler negativ rente af indestående over 100.000 kr. på en erhvervskonto. Den tidligere grænse var 200.000 kr.

Renteniveauet er uændret på -0,60 % om året.

Hvis du er berørt af ændringerne, vil vi den kommende tid kontakte dig for at drøfte dine muligheder for at placere dine kontanter bedst muligt i tråd med dine ønsker og behov. Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning, inden du hører fra os, er du også altid velkommen til at kontakte os.

*Læs mere om, hvilke konti der påvirkes af negativ rente og indgår i opgørelsen af samlet indeståender, her