Nykredit Leasing har fundet fejl i beregning af morarenter og kompenserer kunder

Nykredit Leasing, der er ejet af Nykredit-koncernen, har fundet fejl i selskabets beregninger af morarenter. Morarente er en renteomkostning, som opkræves kunder, der betaler for sent. Berørte kunder kompenseres fuldt.

- Vi har fundet fejl i vores systemer omkring beregning af morarente, hvilket har betydet, at nogle kunder er blevet opkrævet for meget. Så snart vi blev opmærksomme på problemet, har vi standset opkrævningerne, rettet fejlene, og vi begynder nu at ringe til kunder, der har betalt for meget, for at kompensere dem. Det forventer vi at være færdige med inden udgangen af marts, siger Mik Kristensen, direktør i Nykredit Leasing.

Helt konkret består fejlene i, at der er beregnet morarenter af et for højt beløb. I nogle tilfælde er der også brugt en for høj rentesats og/eller beregnet morarenter pr. påbegyndt måned i stedet for faktiske dage. Endelig er det konstateret, at privatkunder har betalt et for højt rykkergebyr fra 2001-2009, og ca. 40 kunder har ikke fået indberettet procesrenter. Nykredit Leasing går så langt tilbage, man kan, i søgningen efter kunder, der har været berørt af fejlene. Eftersom Nykredit Leasing har eksisteret siden 2001, vil alle nuværende kunder, der i perioden 2001-2020 har betalt for meget, blive kompenseret. Dette gælder også kunder, der har afsluttet kundeforholdet inden for de seneste fem år.

På nuværende tidspunkt forventer Nykredit Leasing at identificere i alt ca. 1.800 privatkunder og ca. 2.900 erhvervskunder, der har betalt for meget, og at de samlet har betalt ca. 800.000 kr. for meget – altså i gennemsnit ca. 170 kr. pr. kunde.

Supplerende redegørelse om gældsinddrivelse til Finanstilsynet
Fejlene i beregning af morarente i Nykredit Leasing er fundet i forbindelse med et skift til nyt it-system. De er således fundet uafhængigt af den brede gennemgang af gældsinddrivelsen i Nykredit Bank og Nykredit-koncernens realkreditforretning, som Nykredit i oktober redegjorde for over for Finanstilsynet. Dengang oplyste Nykredit til tilsynet, at der var identificeret fejlkilder, og at der ville blive foretaget mere dybdegående undersøgelser på området med henblik på at afklare, om fejlkilderne havde resulteret i, at kunder havde betalt for meget. I forlængelse heraf sendte Nykredit i sidste uge denne supplerende redegørelse til tilsynet.

Af den supplerende redegørelse fremgår det, at de fejlkilder, der blev beskrevet i den første redegørelse, har ført til, at nogle bankkunder har betalt forældede beløb på afsluttede sager. Nykredit Bank er i gang med at identificere berørte kunder, som derefter vil blive kontaktet og kompenseret i løbet af første halvår 2021. I søgningen efter berørte kunder går banken så langt tilbage som muligt og estimerer på nuværende tidspunkt, at man vil identificere ca. 200 kunder. Nykredit Bank forventer, at de fleste af de kunder vil have betalt under 2.000 kr. for meget, men der vil også være et begrænset antal kunder, hvor beløbet er større.

I forbindelse med den dybdegående undersøgelse af gældsinddrivelsen er der udover ovenstående fejl vedr. forældede beløb på afsluttede sager fundet en fejl, der betyder, at nogle kunder har betalt enten 20 eller 40 kr. for meget i rykkergebyrer. Fejlen består i, at der, ud over de tre rykkergebyrer, som reglerne giver mulighed for at opkræve, er blevet opkrævet et fjerde gebyr på 20 eller 40 kr. Det er ved at blive undersøgt, hvordan også disse kunder kan blive kompenseret.