Nykredits skattepolitik

Nykredit ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet. Skattepolitikken omfatter hele koncernen og indeholder både danske og udenlandske aktiviteter.

Ansvarlighed
Det er Nykredits politik at være en konkurrencedygtig virksomhed og samtidig en ansvarlig skattebetaler.

Nykredit ønsker derfor gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet ved at efterleve gældende
skattelovgivning, søge at imødekomme best practice på skatteområdet, have en åben dialog med
skattemyndighederne og betale den skat, vi er forpligtet til.

Nykredit ønsker at føre en gennemsigtig skattepolitik, hvilket betyder, at Nykredits skattemæssige
dispositioner, såvel egne som i arbejdet med kunder, til enhver tid skal kunne forklares og forsvares
over for Nykredits interessenter.

Ved åben dialog, kommunikation og samarbejde med skattemyndighederne søger Nykredit at undgå
utilsigtede skattemæssige konsekvenser af dispositioner for Nykredit og Nykredits kunder. I tvivlstilfælde
søger Nykredit at opnå bindende afgørelser og forhåndsgodkendelser fra myndighederne, så
risikoen og usikkerheden reduceres på fremtidige skattebetalinger.

Aktiv indsats mod hvidvask og skatteunddragelse
Nykredits politik på skatteunddragelse er meget klar: Nykredit understøtter eller medvirker ikke til
aktiviteter, der efter Nykredits vidende indebærer skatteunddragelse eller forsøg herpå. Vi opretter eller
administrerer ikke selskaber i skattelylande.

Når vi opretter konti for selskaber og personer går vi igennem en omfattende kend-din-kunde procedure
og foretager grundig intern kontrol af kunde- og ejerforhold, hvor vi indhenter den nødvendige information
og dokumentation. Formålet med denne proces er at afdække alle relevante aspekter af kundernes
forhold og deres potentielle kundeforhold med os. Dette bidrager til at reducere risikoen for, at Nykredit
bliver brugt til hvidvask eller skatteunddragelse.

Nykredit ønsker at deltage aktivt i relevante fora og samarbejde aktivt med myndighederne i arbejdet
for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, bl.a. til imødegåelse af skatteunddragelse.

Nykredits skatteforhold
Nykredits egne skatteforhold vedrører selskabsskat, lønmodtagerskat, moms, lønsumsafgift, andre typer
af afgifter og sociale bidrag, som Nykredit afregner i såvel Danmark som i udlandet.

Skattepåvirkningen fra samtlige forretningsområder og juridiske enheder samles på koncernniveau.
Koncernens danske enheder er sambeskattede og er fællesregistrerede i moms- og lønsumsafgiftssammenhænge,
hvor det er relevant.

Nykredits skattebetalinger sker, hvor indtægterne genereres - og det vil i al væsentlighed sige Danmark.

Nykredit ønsker at være en ansvarlig skattebetaler, og vi anser det som en del af vores samfundsansvar
altid at betale den skat, vi er forpligtet til. Samtidig er skat en omkostning, som vi, blandt andet i
respekt for vores ejere, løbende forholder os aktivt til inden for den til enhver tid gældende lovgivning.

Nykredits kunders skatteforhold
Nykredits kunderelationer bygger på et gensidigt tillidsforhold, hvor Nykredit har en forventning om, at
Nykredits kunder overholder gældende skattelovgivning. Samtidig har Nykredit fokus på at sikre overvågning,
reagere ved eventuelle afvigelser og foretage eventuelle indberetninger til myndighederne i
henhold til gældende regler, herunder skatte- og hvidvasklovgivningen.

Rådgivning om skat
I henhold til reglerne om god skik for finansielle virksomheder yder Nykredit rådgivning om skatteforhold
i relation til de produkter og serviceydelser, som Nykredit udbyder til privat- og erhvervskunder. Rådgivningen
er generel og af vejledende karakter, og omfatter bl.a. oplysning om, hvordan Nykredits produkter
beskattes i Danmark.

Samtidig betragter vi det som god rådgivning at gøre kunderne opmærksomme på skattemæssige
effekter af deres dispositioner, eksempelvis på områder som pensionsindbetaling, opsparing og
investering.

Nykredit beregner som udgangspunkt ikke skat for kunderne, men anbefaler kunderne at søge hjælp og
yderligere rådgivning om skattemæssige forhold og konsekvenser hos egen skatterådgiver eller SKAT.

Governance
Skatteområdet i Nykredit styres med udgangspunkt i skattepolitikken, som godkendes i Nykredits
bestyrelse. Skattepolitikken omfatter hele koncernen, både egne skatteforhold og de produkter og
services, vi tilbyder kunderne – og den gælder for både de danske og udenlandske aktiviteter. Vi har
interne processer, der sikrer, at skatteområdet overholder gældende lovgivning, forholder sig til best
practice og er konsistent med skattepolitikken.

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 6. februar 2017 efter indstilling fra bestyrelsens revisionsudvalg.

                                                                                                                                     

 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.