Nykredits interessentpolitik

Med udgangspunkt i Nykredits idégrundlag vil vi bidrage til et stabilt og effektivt finansielt marked og dermed leve op til forventningerne og behov hos vores kunder, medarbejdere og andre interessenter.

Som foreningsejet og dermed kundestyret virksomhed er interessevaretagelsen af vital betydning i forhold til virksomhedens formål, at drive finansiel virksomhed til gavn for kunderne.

Dertil kommer, at Nykredit-koncernen er børsnoteret obligationsudsteder, og derfor følger reglerne om oplysningsforpligtelser, udstedt af NASDAQ Copenhagen.

I interessentvaretagelsen tager Nykredit udgangspunkt i de bærende forretningsprincipper: Kunden over alt, Gennemsigtighed og Tænk Nyt.

Nykredit ønsker en åben og aktiv dialog med alle relevante interessenter med det formål at udvikle forretningen og dermed også understøtte Nykredits samfundsansvar.

Vi ønsker således, at kontakten med interessenterne foregår i et tæt og respektfuldt samspil gennem en åben kommunikation, dialog og brugerinvolvering.

Gennem interessentdialogen skal Nykredit være med til at sætte dagsordenen om rammevilkårene på den danske finansielle markedsplads og samtidig lytte til og tillige inddrage interessentgruppernes synspunkter.

Mange interessenter

De vigtigste er:

  • kunderne, herunder repræsentantskab og regionsråd
  • medarbejderne
  • investorerne/markedet
  • medlemmerne af Forenet Kredits repræsentantskab
  • medlemmerne af Nykredits regionsråd
  • partnerne i Totalkredit-samarbejdet
  • opinionsdannerne (politikere, eksperter og interesseorganisationer)
  • myndigheder
  • medier
  • det danske samfund generelt.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.