Offentliggjorte politikker

Vi har samlet et udvalg af vores offentliggjorte politikker, så du hurtigt kan få et overblik.

 

PolitikBeskrivelse

Corporate governance 

Nykredit driver finansiel virksomhed gennem Nykredit Realkredit og datterselskaberne Totalkredit og Nykredit Bank. Nykredit Realkredit ejes 100% af Nykredit A/S, der primært ejes af Foreningen Nykredit (89,8%). Foreningens øverste myndighed er Repræsentantskabet.
Nykredits særlige ejer- og selskabsstruktur indebærer, at Nykredit ikke har aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Anbefalingerne for god selskabsledelse finder derfor ikke direkte anvendelse på Nykredit. Nykredit har dog besluttet, at virksomheden skal optræde som enhver børsnoteret virksomhed og drive koncernen på sunde forretningsmæssige vilkår, herunder forholde sig til anbefalingerne om god selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodeks.

Politik for Nykredits samfundsansvar

Som stor arbejdsplads og virksomhed spiller Nykredit en væsentlig rolle i samfundet, og derfor vil vi også bidrage ved aktivt at påtage os en del af samfundsansvaret gennem støtte og direkte involvering i aktuelle, samfundsmæssige opgaver og udfordringer – lokalt som nationalt.

Interessentpolitik

Vi vil bidrage til et stabilt og effektivt finansielt marked og dermed leve op til forventninger og behov hos vores kunder, medarbejdere og andre interessenter.

Miljø- og klimapolitik

Nykredits miljø- og klimapolitik tager udgangspunkt i finansiel bæredygtighed og udtrykker et løfte om balance og langsigtede relationer. 
Miljø- og klimabelastning er en væsentlig samfundsudfordring, og som en af Danmarks største finansielle virksomheder har vi et medansvar for at bidrage til en langsigtet miljø- og klimaindsats.

Politik for Nykredits bæredygtige investeringer

Nykredits bæredygtige investeringspolitik bygger på finansiel bæredygtighed som katalysator for højere afkast og lavere risiko. Derfor er Nykredit engageret i såvel Global Compact som UN PRI; og derfor omfatter vores politik ikke blot Nykredits investeringsforeninger, men også investering af koncernens egne midler. 

Skattepolitik

Nykredit ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet. Skattepolitikken omfatter hele koncernen. Det er Nykredits politik at være en konkurrencedygtig virksomhed og samtidig ansvarlig skattebetaler. Det indebærer, at Nykredit til enhver tid vil overholde gældende skattelovgivning og holde sig ajour med best practise på skatteområdet.

Lønpolitik

Politikken beskriver rammerne for aflønning af bl.a. bestyrelse, direktion og ansatte i kontrolfunktioner. I henhold til bekendtgørelse om vederlagspolitik og offentliggørelse af lønningerne i finansielle institutioner og holdingselskaber skal bestyrelsen udføre en årlig gennemgang af deres aflønningspolitik samt indberette og offentliggøre oplysninger om politik og praksis.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.