Nykredits nomineringsudvalg

Fire kollegaer sidder i møde på et mindre kontor

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S har etableret et nomineringsudvalg, der fungerer som et fælles nomineringsudvalg for alle selskaber i Nykredit koncernen.

Nomineringsudvalgets opgaver

Nomineringsudvalget har til opgave: 

  • at indstille kandidater til valg til bestyrelsen og direktionen til bestyrelsen,
  • at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan det opstillede måltal opnås,
  • at fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer,
  • at gennemføre løbende og minimum årlige vurderinger af bestyrelsens og direktionens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til de opgaver, der skal varetages, og rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer hertil til den samlede bestyrelse,
  • at vurdere løbende og mindst én gang årligt, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglige kompetencer, mangfoldighed og erfaring, og om det enkelte medlem lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed § 64, og rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer hertil til den samlede bestyrelse,
  • at gennemgå bestyrelsens politik for udvælgelse og udnævnelse af medlemmer af direktionen, hvis en sådan politik er udarbejdet, og fremsætte anbefalinger til bestyrelsen herom, samt
  • at overvåge, at oplysningerne i årsrapporten og/eller selskabets hjemmeside om nomineringsudvalgets arbejde er korrekt, retvisende og fyldestgørende. 

 
Udvalgets sammensætning

Koncernchef Steffen Kragh (formand)
Adm. direktør Merete Eldrup 
Professor Nina Smith
 
Alle udvalgsmedlemmer er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.