Nykredits revisionsudvalg

Nykredit Realkredit A/S har etableret et revisionsudvalg, som er fælles for de selskaber i Nykredit koncernen, der har pligt til oprette et sådant udvalg.

Revisionsudvalget opgaver
 

Revisionsudvalget har til opgave, 

  • at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæg-gelsesprocessen,

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten,

  • at overvåge om Nykredits interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i Nykredit A/S og Nykredit Real-kredit A/S, uden at krænke dens uafhænigighed,

  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskab mv., idet der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,

  • at kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i overensstemmelse med §§ 24-24c i revi-sorloven samt artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden og godkende revisors levering af andre ydelser end revision, jf. artikel 5 denne forordning,

  • at være ansvarlig for proceduren for udvægelse og indstilling af revisor til valg i overensstem-melse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, og

  • at løse andre opgaver, der uddelegeres af bestyrelsen i Nykredit.

 

Udvalget består af

Adm. direktør Per W. Hallgren (formand)
Fhv. adm. bankdirektør Bent Naur
Adm. direktør Merete Eldrup
Koncernchef, Helge Leiro Baastad  

Alle udvalgsmedlemmer er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S.
Det vurderes, at udvalget samlet set har kompetencer inden for den finansielle sektor.

Bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S har valgt adm. direktør Per W. Hallgren l som det kvalificerede medlem af revisionsudvalget.
 
Per W. Hallgren har b.la. erfaring fra

  • administrerende direktør i Jeudan A/s
  • HD i Finansiering
  • flere bestyrelsesposter

 

På baggrund af ovenstående og Per W. Hallgrens hidtidige virke som bestyrelsesmedlem i Nykredit koncernen, er bestyrelsen af den opfattelse, at Per W. Hallgren selvstændigt kan vurdere, om Nykredit koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.