Risikoudvalg

Nykredit Realkredit A/S har etableret et risikoudvalg, som er fælles for de selskaber i Nykredit koncernen, der har pligt til oprette et sådant udvalg.

RISIKOUDVALGETS OPGAVER 

 

Risikoudvalget har til opgave,  

 • at rådgive bestyrelsen om virksomhedens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil
  og -strategi,

 • at bistå bestyrelsen med at påse, at den af bestyrelsen fastlagte risikostrategi

  implementeres korrekt i organisationen,

 • at vurdere, om de produkter, der udbydes af Nykredit-koncernen, er i overenssemmelse

  med virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil, og om indtjeningen på de udbudte
  produkter afspejler risiciene herved samt udarbejde forslag til afhjælpning, såfremt
  produkterne eller tjenesteydelserne og indtjeningen herved ikke er i overensstemmelse
  med virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil,

 • at vurdere, om de incitamenter, der er indlagt i virksomhedens aflønningsstruktur, tager

  højde for virksomhedens risici, kapitalforhold og likviditet samt sansynligheden for
  fortjeneste og tidshorisonten herfor,

 • at vurdere risikomodeller, herunder disses metodegrundlag, estimationsprocesser og

  validering.

 • at vurdere solvensbehov, langsigtet kapitalbehov og kapitalpolitik samt

 • at bistå bestyrelsen i at vurdere om de ressourcer, der anvendes i risikostyringsfunktionen

  er passende og tilstrækkelige.

   

Udvalget består af 

Adm. direktør Merete Eldrup (formand)
Fhv. adm. bankdirektør Bent Naur
Adm. direktør Michael Demsitz
Adm. direktør Per Hallgren 

Alle udvalgsmedlemmer er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.