Risikoudvalg

Nykredit Realkredit A/S har etableret et risikoudvalg, som er fælles for de selskaber i Nykredit koncernen, der har pligt til oprette et sådant udvalg.

RISIKOUDVALGETS OPGAVER 

 

Risikoudvalget har til opgave 

  • at rådgive bestyrelsen om virksomhedens overordnede risikoprofil og -strategi, 
  • at bistå bestyrelsen med at påse, at den af bestyrelsen fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen,
  • at vurdere, om de produkter, der udbydes af Nykredit-koncernen, er i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil, og om indtjeningen på de udbudte produkter afspejler risiciene herved, 
  • at vurdere, om de incitamenter, der er indlagt i virksomhedens aflønningsstruktur, tager højde for virksomhedens risici, kapitalforhold og likviditet samt sandsynligheden for fortjeneste og tidshorisonten herfor, 
  • at vurdere risikomodeller, herunder disses metodegrundlag, estimationsprocesser og validering.
  • at vurdere solvensbehov, langsigtet kapitalbehov og kapitalpolitik samt
  • at bistå bestyrelsen i at vurdere om de ressourcer, der anvendes i risikostyringsfunktionen er passende og tilstrækkelige.

 

Udvalget består af 

Adm. direktør Merete Eldrup (formand)
Fhv. adm. bankdirektør Bent Naur
Adm. direktør Michael Demsitz
Adm. direktør Per Hallgren 

Alle udvalgsmedlemmer er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.