Personoplysninger

Nykredit Portefølje Administration A/S’ privatlivspolitik og information om cookies.

Information om behandling af personoplysninger

Her finder du information om, hvilke personoplysninger Nykredit Portefølje Administration A/S (herefter ”Nykredit Portefølje Administration”) indsamler om dig, hvorfor vi har brug for oplysningerne, og hvor vi opbevarer dem. Du kan også finde information om dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne.

 

1. Indsamling og formål

Nykredit Portefølje Administration indsamler personoplysninger om reelle ejere og investorer i henhold til relevant lovgivning. Vi bruger oplysningerne med henblik på at imødekomme lovpligtige krav og indberetninger.

1.1 Oplysninger, vi får fra dig

Vi skal indhente oplysninger om fonden, herunder oplysninger om den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Hvidvaskloven kræver, at vi skal kunne dokumentere reelle ejeres navn og cpr-nr. fx via dit pas eller kørekort og et andet officielt dokument, fx dit sundhedskort.

Hvis Nykredit Portefølje Administration har viden/mistanke om eller rimelig grund til at tro, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal Nykredit Portefølje Administration indberette dette til myndighederne.

Nykredit Portefølje Administration er forpligtet til at opbevare de oplysninger, vi har indhentet i henhold til hvidvaskloven, herunder kopi af foreviste legitimationsdokumenter. Nykredit Portefølje Administration er også forpligtet til at opbevare andre oplysninger, dokumenter og registreringer, vi har indhentet eller foretaget for at opfylde hvidvaskloven.

Oplysninger, vi alene har indhentet for at opfylde hvidvaskloven, bruger vi udelukkende med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Nykredit Portefølje Administration registrerer i visse tilfælde vores telefon- og videosamtaler med dig sammen med anden elektronisk kommunikation for at kunne dokumentere, hvad vi har aftalt, og at du i den forbindelse er blevet rådgivet korrekt. Vi registrerer og opbevarer alle telefonsamtaler og elektronisk kommunikation, der fører eller kan føre til en handel med værdipapirer.

1.2 Oplysninger, vi får fra andre, om dig

Udover de oplysninger, du selv giver os, indhenter Nykredit Portefølje Administration oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister og andre offentligt tilgængelige kilder og regi-stre. 

Vi får også oplysninger om dig fra selskaber i Nykredit-koncernen og andre samarbejdspart-nere i de tilfælde, hvor du har givet samtykke, eller hvor lovgivningen kræver dette af os.

Vi modtager oplysninger fra selskaber i Nykredit-koncernen, når de underretter Hvidvaskse-kretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven. 

1.3 Opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret. 

Nykredit Portefølje Administration skal opfylde opbevaringskrav i den finansielle lovgivning, fx betalingsloven, hvidvaskloven, kapitalmarkedsloven, kreditaftaleloven, kapitalkravsfor-ordningen, og anden relevant lovgivning, fx skattekontrolloven og bogføringsloven. Vi kan derfor være forpligtet til at opbevare dine oplysninger i en periode, selvom du ikke længere er kunde hos os. Fx kræver hvidvaskloven, at vi opbevarer dine oplysninger i 5 år efter kun-deforholdets ophør, hvis de er indhentet til brug for opfyldelse af hvidvaskreglerne.

 

2. Videregivelse og overførsel

Videregivelse til modparter sker kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde relevante aftaler i relation til fondens virke.

Derudover videregiver vi, med dit samtykke eller i det omfang, lovgivningen gør det muligt, oplysninger internt i Nykredit-koncernen.

Nykredit Portefølje Administration videregiver kun oplysninger om dig til offentlige myndig-heder i det omfang, lovgivningen kræver det af os. Det gælder fx Finanstilsynet i henhold til bl.a. lov om finansiel virksomhed, SØIK i henhold til hvidvaskloven, SKAT i henhold til skat-tekontrolloven, Nationalbanken til bl.a. statistiske formål og domstolene til brug for retssa-ger. Eventuel overførsel af penge til udlandet gennemfører vi via SWIFT, som er et internati-onalt samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er efter amerikansk lovgivning pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske myndigheder om internationale penge-overførsler, hvis der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme.

 

3. Dine rettigheder

3.1 Indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvem der får oplysnin-ger om dig, hvilke oplysninger vi - med dit samtykke - kan give videre hvornår og til hvem.

3.2 Dataportabilitet

Hvis Nykredit Portefølje Administration behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen sker automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har givet os, udleveret i et elektronisk format.

3.3 Urigtige/vildledende oplysninger

Hvis du oplyser Nykredit Portefølje Administration om, at der er fejl i dine oplysninger, eller at de er vildledende, retter vi dem. 

3.4 Sletning af oplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

3.5 Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

3.6 Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde krav på, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Har du fx ret til at få dine oplysninger slettet, kan du i stedet anmode om, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Bemærk at begrænsningen ikke afskærer Nykredit Portefølje Administration fra at gøre brug af oplysningerne, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke.

3.7 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid bringe videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, til ophør ved at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. 

4. Særligt om cookies

Når du besøger Nykredit Portefølje Administration på internettet, møder du cookies.

4.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger i Nykredit Portefølje Administration med din browser - men ikke, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

4.2 Hvad bruger vi cookies til?

Der er cookies på stort set alle websites, og nogle sites fungerer ikke uden cookies.

På Nykredit Portefølje Administrations hjemmesider benytter vi cookies til følgende formål:

 • Forbedring af teknisk funktionalitet og ydeevne, dvs., at vi bl.a. bruger cookies til at optimere den måde, vi leverer siden til dig på
 • Trafikmåling
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger, og registrere, hvor mange der klikker på den
 • Adfærdsbaseret, individuel målretning af annoncer, så du kun ser de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig

Nykredit Portefølje Administration benytter bl.a. Adtech, Dansk Udgivernetværk, nugg.ad og OpenAdExchange i forbindelse med annoncering. Du kan finde oversigten over annoncenet-værk her: http://minecookies.org/fravalg.

De oplysninger, vi får om dig via cookies, er blandt andre:

 • Hvilken side du kom fra, inden du besøgte Nykredit Portefølje Administration
 • Hvilke sider du har kigget på hos Nykredit Portefølje Administration og hvornår
 • Hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Dit operativsystem (fx Windows XP).

4.3 Samtykke, afvisning og sletning af cookies

Første gang, du besøger Nykredit Portefølje Administrations hjemmeside, får du besked om, at vi bruger cookies. Du samtykker ved at klikke videre på siden eller på en funktion. Klikker du på linket ”Nej tak til cookies”, får du kun funktionsnødvendige cookies.

Vi gemmer dog en cookie for at huske dit valg. Har du sagt "Nej", får du ikke cookies frem-over.

Du kan tilbagekalde dit samtykke eller helt undgå cookies ved at slå dem fra i din browser. Vær opmærksom på, at du i så fald får begrænset adgang til Nykredit Portefølje Administra-tions hjemmeside. 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være op-mærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske dine klik.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller samlet, men metoden afhænger af din browser. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. I de fleste browsere kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL+SHIFT+Delete.

Her finder du slette-vejledninger:

4.4 Facebook, Tvitter og LinkedIn (Tredjeparts-cookies)

På vores hjemmeside kan du linke til/benytte like-knappen til Facebook, Twitter og LinkedIn. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør det, modtager Facebook, Twitter og LinkedIn tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger. Når du benytter disse tjenester/sider, er du omfattet af deres cookies-regler. 

Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag i ”bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (cookiebekendtgørelsen) på erhvervsstyrelsen.dk

 

5. Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

 • Nykredit Portefølje Administration A/S 
  Kalvebod Brygge 1-3
  1780 København V 
  CVR-nummer 16637602
  Telefonnummer 44 55 91 10 
  Henvendelse.npa@nykredit.dk

eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • Nykredit Portefølje Administrations databeskyttelsesrådgiver
  Kalvebod Brygge 1-3
  1780 København V
  Databeskyttelsesraadgiver.npa@nykredit.dk

6. Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

 • Nykredit Portefølje Administration A/S
  Klageservice
  Kalvebod Brygge 1-3
  1780 København V
  Klageansvarlig.npa@nykredit.dk

eller:

 • Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  dt@datatilsynet.dk

7. Ændringer

Denne politik er gældende fra 25. maj 2018.