Derfor er det en god idé at rebalancere din portefølje

Det gælder om at justere din portefølje oven på perioder med store markedsudsving. På den måde kan du holde fast i din strategi, selv om markederne svinger, og du sikrer det bedste langsigtede afkast.

I foråret gjaldt det om at købe aktier oven på de markedsfald, der fulgte i kølvandet på corona-pandemien. Og nu, hvor aktiemarkedet er kommet godt igen, skal du sandsynligvis ud og sælge aktier oven på de store stigninger. Målet er at sikre, at du ikke - automatisk og ufrivilligt – ændrer din risiko på grund af markedsudsvingene.

”Det kan være fristende at holde fast i sine aktier, når markedet stiger. Men kursstigningerne betyder alt andet lige, at værdien af dine aktier udgør en større andel af din samlede portefølje, og at din risiko dermed har fået et nyk op. Og det er ikke en fordel, hvis markedet på et tidspunkt falder. Det gælder om at være tro over for sin investeringsstrategi, for det giver det største afkast på den lange bane og sikrer, at du ikke tager mere risiko, end du ønsker,” siger Kasper Hakon Sørensen, der er afdelingsdirektør i Nykredit Investment Advisory.

En sikker måde at styre investeringerne på

Da Nykredit i det tidligere forår var ude og anbefale en rebalancering, var det med modsat fortegn, da værdien af aktierne var faldet og dermed udgjorde en mindre del af den samlede portefølje. Her var der brug for at købe flere aktier, da man ellers kunne risikere at få for lille andel i den optur, der historisk følger i kølvandet på store fald i markederne - og som denne gang kom før, de fleste havde forudset.

Rebalancering er faktisk en meget enkel og sikker måde at styre risikoen og forbedre det langsigtede afkast i din portefølje. Så det gælder om at forholde sig så objektivt til rebalancering som muligt og bare gøre det.

Kasper Hakon Sørensen

”For nogle kan det virke naturstridigt at købe op i faldende markeder, fordi den menneskelige hjerne frygter yderligere fald. Tilsvarende kan det føles ufornuftigt at sælge aktier i et stigende marked, fordi man er bange for at gå glip af gevinster. Men rebalancering er faktisk en meget enkel og sikker måde at styre risikoen og forbedre det langsigtede afkast i din portefølje. Så det gælder om at forholde sig så objektivt til rebalancering som muligt og bare gøre det,” siger Kasper Hakon Sørensen.

Tjek fordelingen mellem aktier og andre aktiver 1-2 gange årligt

Der findes ifølge Kasper Hakon Sørensen ikke ét endegyldigt svar på, hvor ofte man skal justere sin portefølje, men man skal passe på med at gøre det for ofte.

”Hvis du selv står for at rebalancere mellem aktier, obligationer og andre aktiver, er en god tommelfingerregel, at du skal kigge på behovet for at justere din portefølje 1-2 gange om året. Og så kan det selvfølgelig også ske, at der er ekstraordinære peioder som nu, hvor man oplever så store markedsudsving, at det giver mening at rebalancere lidt tidligere, end du ellers havde planlagt,” siger Kasper Hakon Sørensen.

Hvis du er i en situation, hvor du skal ud og købe flere obligationer, kan du grundlæggende skaffe likviditeten på to måder:

”Du kan skele til de aktier, du har i porteføljen, for de har det i teorien med at stige, når obligationer falder. Hvis du har kontanter stående på en konto, er det selvfølgelig også en mulighed, hvis du samlet set ønsker at få flere penge ud og arbejde for dig. Jeg vil dog altid foreslå, at du snakker med din investeringsrådgiver, så I sammen kan skrue den bedste løsning sammen, for der kan jo også være særlige hensyn, du skal overveje - fx skattemæssige forhold eller de brancher eller sektorer, du ønsker at være investeret i,” lyder det fra Kasper Hakon Sørensen.

 

25. august 2020