Sådan dækker din rejseforsikring

Som Private Banking Elite-kunde har du via dit MasterCard eller VISA-kort en omfattende rejseforsikring hos forsikringsselskabet AIG.

Sommerens planlagte rejser skal måske ændres pga. de gældende rejsevejledninger, og det fører naturligt en række spørgsmål om forsikring med sig.

Herunder har vi samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Har du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AIG direkte på tlf. 9137 5300. Du kan desuden finde dine fulde forsikringsbetingelser her: MasterCard eller Visa Infinite.

Spørgsmål og svar

Forsikringen dækker ikke afbestilling af en eventuelt back up ferie, som man ikke længere ønsker at benytte på grund af de opdaterede rejsevejledninger i forhold til Covid-19. 
Din eventuelle back up ferie er dækket efter de normale regler for afbestilling, der blandt andet inkluderer sygdom, men altså ikke for de tilfælde, hvor du alligevel ikke ønsker at benytte rejsen. 

Ja, der dækkes efter Udenrigsministeriets anbefalede rejsemål, men du skal i første omgang kontakte dit rejsebureau/flyselskab/øvrig rejseudbyder for at undersøge mulighederne for at ombooke eller få refunderet din rejse direkte hos leverandøren. Hvis det ikke kan lade sig gøre, dækker din Mastercard-forsikring rejser til de lande, som Udenrigsministeriet har erklæret usikre at rejse til, og du skal i det tilfælde kontakte AIG på tlf. 9137 5300.
Forsikringsdækningen forudsætter, at du har købt din rejse, før området blev erklæret usikkert at rejse til.

Du kan tidligst søge erstatning tre dage før afrejse. Myndighederne kan til hver en tid opdatere rejsevejledningerne, og forsikringen dækker først, når dit fly- eller rejseselskab skriftligt har tilkendegivet aflysningen. Du skal dog altid starte med at søge kompensation hos dit fly- eller rejseselskab. 

Hvis et flyselskab aflyser en flyvning, er de også forpligtet til at refundere billetten. Det betyder også, at du har ret til at sige nej tak til voucheren fra flyselskabet og i stedet bede dem refundere pengene. Det samme gælder ved bestilling via rejseportaler. Du kan evt. læse mere mere under 'Aflyser flyselskabet rejsen?' i guiden, som forbrugerrådet Tænk har

har udarbejdet.

Her gælder det sammen, som for flybilletter. Du skal i første omgang kontakte leverandøren, og hvis de ikke dækker, så skal du tage kontakt til AIG for at søge erstatning via din afbestillingsforsikring.

Der, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil man ikke være dækket for hændelser, der relaterer sig til Covid-19. Det vil med andre ord sige, at rejser du til et land som Udenrigsministeriet fråråder alle ikke-nødvendige rejser til, så er du dækket af forsikringen, dog ikke for hændelser, der kan relateres til Covid-19. 

AIG gør desuden opmærksom på, at der kan være begrænsede muligheder for at hjælpe i lande, som Udenrigsministeriet angiver, at det er usikkert at rejse til. Mange lande er pt. under hårdt pres i sundhedssektoren i form af mangel på respiratorer og sengepladser, ligesom pres på infrastrukturen kan give udfordringer ved eventuel hjemtransport. 

Hvis du vælger af bestille en rejse til et land, som Udenrigsministeriet på bestillingstidspunktet fraråder rejser til, dækker forsikringen ikke dit eventuelle behov for at aflyse senere. Her flugter forsikringsbetingelserne med myndighedernes retningslinjer.

Hvis du får Covid-19 inden din afrejse, vil du være dækket for afbestilling af din rejse, hvis der er en bekræftet diagnose samt bevis for sygdom fra din læge, der fortæller, at du medicinsk ikke er i stand til at rejse på afrejsetidspunktet. 

Hvis du bliver smittet med Covid-19 mens du er på rejse, vil du kun være dækket i lande, hvortil Udenrigsministeriet ikke fraråder rejse til. 

Køber du en ny rejse nu, kan du bruge afbestillingsforsikringen på normale vilkår, hvis:

  • Rejsen går til Tyskland, Norge eller Island
  • Rejsedestinationen er et land eller område, som Udenrigsministeriet forventer at ændre til gult område fra den 27. juni
  • Afrejsedato er efter den 26. juni

Køber du en ny rejse til et land eller område, der fortsat forventes at være orange fra den 27. juni, dækker afbestillingsforsikringen ikke. 

Der er ikke dækning for evakuering på MasterCard Gold eller Platinum.

Hvis du har et VISA Infinte, bedes du kontakte SOS på telefon +45 71 10 50 50.

Har du spørgsmål til din konkrete rejse?

Har du spørgsmål til din konkrete rejse, så er du velkommen til at kontakte AIG direkte på telefon 9137 5300.